9. 11. 2009. u 09:45
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:04

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. listopada 2009.


ad. 2.
Imenuju se članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/10. i 2010/11.:

1. ODBOR ZA VEZE S DOMAĆIM I STRANIM FAKULTETIMA
1. Doc. dr. sc. Tamara Perišin, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
3. Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
4. Prof. dr. sc. Siniša Petrović
5. Prof. dr. sc. Maja Seršić
6. Tina Oršolić
7. Ružica Šimić
8. Dora Zgrabljić Rotar
9. Igor Sokolar
10.
2. BIBLIOTEČNI ODBOR
1. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Jasenko Marin
3. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić
4. Mr. sc. Mirela Krešić
5. Mr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
6. Andrea Horić
7. Luka Burazin

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
1. Prof. dr. sc. Marko Petrak, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
3. Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
4. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
5. Prof. dr. sc. Maja Seršić
6. Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
7. Mr. sc. Vedran Đulabić
8. Nikica Zdunić
9. Ivan Šimović, zamjena

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
1. Prof. dr. sc. Mihajlo Dika, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
3. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
4. Prof. dr. sc. Ivo Josipović
5. Tomislav Lalić

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
1. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica
2. Prof. dr. sc. Nino Žganec
3. Doc. dr. sc. Iris Goldner Lang
4. Mr. sc. Đorđe Gardašević, asistent
5. Šime Matak
6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
1. Doc. dr. sc. Marko Baretić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
3. Doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
4. Dr. sc. Marko Šikić
5. Mr. sc. Viktor Gotovac
6. Luka Tomašegović

7. ODBOR ZA ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SASTANAKA
1. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Slaven Ravlić
4. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš
5. Doc. dr. sc. Zdenko Babić
6. Mr. sc. Đorđe Gardašević
7. Ivan Milotić

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić
3. Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
4. Prof. dr. sc. Marko Petrak
5. Mr. sc. Trpimir Mihael Šošić
6. Domagoj Štefanac

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
1. Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
3. Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović
4. Doc. dr. sc. Saša Nikšić
5. Mr. sc. Teo Matković
6. Hrvoje Lisičar
7. Ivan Šimović

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
1. Prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Igor Gliha
3. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
4. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
5. Prof. dr. sc. Branko Smerdel
6. Luka Burazin
7. Ksenija Grubišić
8. Marko Jurić

11. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
1. Prof. dr.s c. Josip Kregar, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
3. Prof. dr. sc. Jasenko Marin
4. Prof. dr. sc. Petar Miladin
5. Prof. dr. sc. Zoran Šućur
6. Prof. dr. sc. Alan Uzelac
7. Mr. sc. Viktor Gotovac

12. ODBOR ZA ALUMNIJE
1. Prof. dr. sc. Jure Šimović, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
3. Doc. dr. sc. Nina Tepeš
4. Mr. sc. Đorđe Gardašević

13. ODBOR ZA SURADNJU SA PRAKSOM
1. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić
3. Prof. dr. sc. Zoran Parać
4. Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
5. Prof. dr. sc. Mladen Vedriš

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
1. Prof. dr. sc. Igor Gliha, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
4. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
5. Marko Jurić
6. Ivan Milotić, zamjenik

15. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
1. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Marina Ajduković
3. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić
4. Doc. dr. sc. Marko Baretić
5. Doc. dr. sc. Saša Nikšić

ad. 3.
Za članove Stegovnog suda izabiru se:
prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
doc. dr. sc. Saša Nikšić, zamjenik predsjednika

članovi prvostupanjskog vijeća:
prof. dr. sc. Leo Cvitanović
doc. dr. sc. Ivana Grgurev
doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
mr. sc. Maja Munivrana Vajda
Dejan Fratrić, student
Henrik Riko Held, student
Una Zečević, student
Marina Bošnjak, student

članovi drugostupanjskog vijeća:
prof. dr. sc. Marko Petrak
prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Matija Bašić, student
Igor Sokolar, student

prof. dr. sc. Zlata Đurđević, stegovni tužitelj
doc. dr. sc. Petar Miladin, zamjenik stegovnog tužitelja

Frane Staničić, tajnik Suda

ad. 4.
Za predstojnike zavoda za akademske godine 2009/10. i 2010/11. izabiru se:
Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo - prof. dr. sc. Vilim Bouček
Zavod za javno pravo i javnu upravu - prof. dr. sc. Ivan Koprić
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju
i viktimologiju - prof. dr. sc. Ivo Josipović
Zavod za trgovačko pravo, pravo društava,
ekonomiju i financije - prof. dr. sc. Zoran Parać
Zavod za građanskopravne znanosti
i obiteljskopravnu znanost - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Zavod za socijalni rad - prof. dr. sc. Marina Ajduković
Zavod za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Gojko Bežovan

ad.5.
Za predstojnike katedri za akademske godine 2009/10. i 2010/11. izabiru se:
Katedra za opću teoriju prava i države -
Katedra za rimsko pravo - prof. dr. sc. Marko Petrak
Katedra za opću povijest prava i države - doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
Katedra za povijest hrvatskog prava i države - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Katedra za sociologiju - prof. dr. sc. Josip Kregar
Katedra za političku ekonomiju -
Katedra za ustavno pravo - prof. dr. sc. Branko Smerdel
Katedra za kazneno pravo - prof. dr. sc. Ksenija Turković
Katedra za kazneno procesno pravo - prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Katedra za obiteljsko pravo - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Katedra za ekonomsku politiku - prof. dr. sc. Mladen Vedriš
Katedra za pravnu informatiku - prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Katedra za građansko pravo - prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Katedra za građansko procesno pravo - prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Katedra za upravnu znanost - prof. dr. sc. Ivan Koprić
Katedra za međunarodno pravo - prof. dr. sc. Maja Seršić
Katedra za financijsko pravo
i financijsku znanost - prof. dr. sc. Jure Šimović
Katedra za radno i socijalno pravo - prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Katedra za upravno pravo -
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava - prof. dr. sc. Zoran Parać
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
Katedra za međunarodno privatno pravo - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Katedra za europsko javno pravo - prof. dr. sc. Siniša Rodin
Katedra za psihologiju - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog
rada - prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Katedra za gerontologiju - prof. dr. sc. Marina Ajduković
Katedra za područja socijalnog rada - prof. dr. sc. Zdravka Leutar
Katedra za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Zoran Šućur
Katedra za strane jezike - doc. dr. sc. Lelija Sočanac

ad 6.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Zorana Šućura izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 7.
Nika Sušac, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust).

ad 8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Rainer Arnold, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Goran Tomašević, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Goran Tomašević, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, za nastavni predmet Socijalna psihijatrija (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti , znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju biomedicinske znanosti, znanstvena grana klinička medicina.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada na Katedri za posebna područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti , znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

ad 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti , znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Puljiz,umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad 14.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Mislav Mataija za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Europsko javno pravo.

b) Ovlašćuje se Marko Jurić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Pravna informatika.

ad 15.
a) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta:
Pravo konkurencije: doc.dr.sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Mladen Cerovac, Vesna Patrlj, mr.sc. Marijana Liszt.
Pravo industrijskog vlasništva: mr.sc. Ana Rački Marinković, Jasminka Adamović.

b)Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara iz Obiteljskog prava: Sandra Artuković Kunst, Mila Jelavić, Renata Košir Skračić, dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare.

c) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Građanskog prava i građanskog procesnog prava: Branko Hrvatin, mr. sc. Jadranko Jug, Željko Pajalić, Marijan Ruždjak.

ad 16.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akademskoj godini 2009/2010., prema utvrđenom popisu.

Studijski centar socijalnog rada
Vanjski suradnici:
I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Menadžment u socijalnom sektoru
Ekonomski fakultet
- doc. dr. sc. Nina Pološki Vokić
- dr. sc. Ivana Marić
2) Socijalni rad s ovisnicima
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- mr. sc. Ante Bagarić
3) Socijalna psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- doc. dr. sc. Lana Mužinić
4) Socijalna medicina
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar
- prof.dr. sc. Vesna Jureša
- prof. dr. sc. Gordana Pavleković
5) Socijalni radu zdravstvu
Zavod za javno zdravstvo
- Marija Cahunek
6) Uvod u socijalnu pedagogiju
Učiteljska akademija
- Prof. dr. sc. Dajana Bouillet
7) Rješavanje sukoba
- Branka Peurača

II. Za djelomično izvođenje seminara i vježbi na fakultetu:
1) Socijalni rad i problemi mladih
- Ines Fabijanić
- Nataša Kranjčec
- Mr. sc. Snježana Šalamon
Centar za prevenciju ovisnosti
- Andrea Rogić
- Mr. sc. Đurđa Petran,
2) Socijalni rad s pojedincem
- mr. sc. Nataša Jelača
- mr. sc. Maca Cicek
- Marija Gorički
- Jelena Zbiljski Matić
- Mr. sc. Sunčana Kusturin
- Ana Slošnjak
- Denis Marijon
- Mr. sc. Mirko Čorlukić
- Ilonka Filipović
3) Socijalni rad s obitelji / Osnove savjetovanja
- Tamara Gojković
- Marijana Žitnik
- Miroslav Vučenović
- Božena Horvat Alajbegović
- Jadranka Bračanin Szabo
- Valerija Kanđera
4) Socijalni rad s invalidima
- Silvija Visinski
- Milica Gregurić
5) Socijalni rad u organizaciji zajednice
- Nedjeljko Marković

ad 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću i mr. sc. Anamariji Musa za sudjelovanje u izvođenju dijela nastave iz nastavnih predmeta Znanost o upravljanu i Javna uprava na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini.

ad 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija Privredno i radno pravo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija Siromaštvo i socijalna isključenost te Socijalna politika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 20.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave iz nastavnog predmeta Socijalna politika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Teorije socijalnog rada i Socijalni rad s pojedincem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2009/2010.

ad. 22.
Daje se suglasnost dr. sc. Marku Šikiću, Lani Ofak i Frani Staničiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

ad. 23.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Mirele Krešić s naslovom „Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853.-1946.“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivane Milas Klarić s naslovom „Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

ad. 24.
a) Mr. sc. Vedranu Đulabiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Mr. sc. Nini Gumzej odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Zaštita podataka u elektroničkim komunikacijama“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

c) Nikolini Obradović, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalne politike odobrava se tema doktorskog rada s naslovom «Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Vlado Puljiz.

ad. 25.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ane Keglević s naslovom „Obveza obavještavanja u europskom ugovornom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Petar Klarić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sandre Vračan s naslovom „Pravna zaštita od nasilja u obitelji: međunarodnopravni, poredbenopravni i pozitivnopravni aspekti “ u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivana Glavića s naslovom „Aktualna problematika uvjetne osude u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Krapac.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Goranke Lalić Novak s naslovom „Pristup sustavu azila i postupak utvrđivanja izbjegličkog statusa u međunarodnom, europskom i hrvatskom pravu azila“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Padjen.

ad. 26.
Tini Oršolić odobrava se plaćeni dopust do 1. siječnja 2010. do 1. svibnja 2010. godine zbog odlaska na doktorski studij na Pravni fakultet Sveučilišta u Tilburgu, Nizozemska.

ad. 27.
Studentski rad Luka Jerinić s naslovom «Razvojne promjene kaznenog postupka u Francuskoj revoluciji» priznaje se kao diplomski rad.

ad. 28.
Studentski rad Antuna Bilića s naslovom «Sudbeni postupka za kažnjavanje radnje u kontinentalnoj Hrvatskoj na početku ranog novog vijeka» priznaje se kao diplomski rad.
 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana