31. 3. 2008. u 12:52
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:47

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –
26. ožujka 2008.

Ad. 1.
Doc. dr. sc. Mario Jelušić predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ad. 2.
a) Doc. dr. sc. Branka Sladović Franz, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, za nastavne predmete Interpersonalna komunikacija, Socijalni rad s grupom i Nenasilno rješavanje sukoba.

b) Doc. dr. sc. Zdravka Leutar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, za nastavne predmete Socijalni rad s invalidima i Duhovnost i socijalni rad.

Ad. 3.
a) Doc. dr. sc. Jasenko Marin izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

b) Doc. dr. sc. Davorin Lapaš izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ad. 4.
a) Dr. sc. Saša Nikšić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

b) Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju višeg predavača ili predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, na Katedri za strane jezike, za nastavne predmete engleski jezik i francuski jezik, odnosno engleski jezik.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se doc. dr. sc. Lelija Sočanac, docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika.

Ad. 6.
Daje se suglasnost mr. sc. Iris Gović, mr. sc, Ivici Pezi, mr. sc. Lidiji Horvatić, Krešimiru Rožmanu, Dušanki Marinković Drača i Darku Milkoviću za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

a) Daje se suglasnost Draženu Tripalo, mr. sc. Lauri Valković i Marku Rafaju za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz kaznenog prava i kaznenog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Sociologija marginalnih grupa na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 7.
Mr. sc. Ivani Vukorepa odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

a) Maji Laklija polaznici doktorskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomitejstva djece».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom «Prevencija kaznenih djela i dugih kažnjivih ponašanja policijskih službenika» u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić.

Ad. 9.
Prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić izvodit će nastavu u skladu s nastavnim programom Opće teorije prava i države i održavati ispite u mjeri koja odražava njegov radni angažman (što podrazumijeva da ispituje prema obveznoj literaturi koju studenti izaberu, a ne samo po svojoj knjizi).
U granicama određenim zakonom, o produljenju ugovora o radu prof. dr. sc. Vjekoslava Miličića Vijeće će odlučivati na prijedlog Katedre za neposredno predstojeću akademsku godinu.
Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću produljuje se ugovor o radu za akad. god. 2008/2009.

 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana