30. 1. 2008. u 18:52
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:46
Ad. 3.
            Za predstojnike zavoda Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009. imenuju se:
 
Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo
- prof. dr. sc. Budislav Vukas
Zavod za javno pravo i javnu upravu
- prof. dr. sc. Ivan Koprić
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju
 
- prof. dr. sc. Ivo Josipović
Zavod za trgovačko pravo, pravo društava, ekonomiju i financije
 
- prof. dr. sc. Zoran Parać
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo
- prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski
Zavod za socijalni rad
- prof. dr. sc. Marina Ajduković
Zavod za socijalnu politiku
- prof. dr. sc. Gojko Bežovan 
 
Ad. 4.

            Doc. dr. sc. Branka Sladović Franz, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Branku Sladović Franz izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
 
Ad. 5.
            Dr. sc. Zrinka Erent Sunko, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Zrinku Erent Sunko izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
 
Ad. 6.

            Mr. sc. Teo Matković, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

 
Ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (razvojno radno mjesto) u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, doc. dr. sc. Iris Goldner Lang, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

  
Ad.8.

Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Vladimir Ibler, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom poljupravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Božidar Bakotić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

 
Ad. 9.

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: doc. dr. sc. Nino Žganec, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Branka Slaldović Franz, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

 
Ad. 10.
Ovlašćuje se mr. sc. Ljiljana Muslić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Socijalna gerontologija.
 
Ad. 11.

            a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Komparativne europske socijalne politike na poslijediplomskom doktorskom studiju «Komparativna politika» na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

            b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Rimcu za sudjelovanje u izvođenju u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Metoda istraživanja na poslijediplomskom doktorskom studiju «Komparativna politika» na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 
Ad. 12.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Alena Rajka s naslovom «Informacije u javnoj upravi-pravni aspekti» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

 
Ad. 13.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Mirka Klarića s naslovom “Novo europsko shvaćanje javnih službi” u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Gorazd Trpin.

           b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dražena Kovačevića s naslovom “Psihosocijalni i socio-demografski aspekti ubojstva u obitelji” u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Tajana Ljubin Golub.

 
Ad. 14.

a) Mr. sc. Nikoli Popoviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Liberalizacija mrežnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj».

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković.
 

            b) Mr. sc. Ramizu Suka ne odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Priznavanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka».

 

            c) Vanji Branica polaznici doktorskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940».

            Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.
 
Ad. 15.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Perin Tomičić s naslovom «Razvod braka u međunarodnom privatnom pravu – europska i hrvatska rješenja» u sastavu: prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. emeritus Krešimir Sajko;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Stanke Pejaković s naslovom «Pravna zaštita u postupcima javne nabave» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Damir Aviani.

 
Ad. 16.

            a) Snježani Vasiljević odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 8. siječnja 2008. do 31. svibnja 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Columbia Law School, Columbia University, New York City.

 

            b) Miši Mudriću odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine zbog znanstvenog usavršavanja na International Max-Planck Research School for Maritime Affairs, Hamburg.

 
Ad. 17.

Seminarski rad Tonia Smrčeka s naslovom «Državna suverenost i međunarodno kazneno sudovanje» priznaje se kao diplomski rad.

 

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana