30. 1. 2008. u 18:51
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:28

 Ad. 1.
Imenuju se slijedeći članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2007/2008. i 2008/2009.:

1. ODBOR ZA VEZE S DOMAĆIM I STRANIM FAKULTETIMA
1. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Marina Ajduković
3. Prof.dr.sc. Siniša Petrović
4. Prof.dr.sc. Maja Seršić
5. Doc.dr.sc. Davorin Lapaš
6. Dr. sc. Tamara Perišin
7. Mr. sc. Irena Majstorović
8. Mr. sc. Anamarija Musa
9. Ines Utvić, predstavnica studenata

2. BIBLIOTEČNI ODBOR
1. Prof.dr.sc. Petar Novoselec, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Igor Gliha
3. Doc.dr.sc. Jasenko Marin
4. Mr. sc. Mirela Krešić
5. Mr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
6. Andrea Horić
7. Stela Kolak, predstavnica studenata

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
1. Doc.dr.sc. Marko Baretić, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Hrvoje Arbutina
3. Prof.dr.sc. Siniša Zrinščak
4. Prof.dr.sc. Marko Petrak
5. Prof.dr.sc. Siniša Rodin
6. Prof.dr.sc. Alan Uzelac
7. Doc. dr. sc. Davor Adrian Babić
8. Petar Ceronja
9. Hano Ernst
10. Boris Savić, predstavnik studenata

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
1. Prof.dr.sc. Mihajlo Dika, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Josip Janković
3. Prof.dr.sc. Ivo Josipović
4. Prof.dr.sc. Petar Klarić
5. Prof.dr.sc. Željko Potočnjak
6. Petra Starčević, predstavnica studenata

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
1. Prof.dr.sc. Alan Uzelac, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik
3. Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov Radenković
4. Doc.dr.sc. Iris Goldner Lang
5. Mr.sc. Đorđe Gardašević
6. Goradna Vešligaj, predstavnica studenata

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
1. Prof.dr.sc. Tatjana Josipović, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Vilim Bouček
3. Prof.dr.sc. Davor Derenčinović
4. Prof.dr.sc. Zlata Đurđević
5. Doc.dr.sc. Branka Sladović-Franz
6. Mr.sc. Vikktor Gotovac
7. Ivan Živančević – Tutić, predstavnik studenata
8. Marko Vazdar, zamjenik predstavnika studenata

7. ODBOR ZA ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SASTANAKA
1. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Dubravka Hrabar
3. Prof. dr. sc. Mladen Knežević
4. Doc.dr.sc. Slaven Ravlić
5. Doc.dr.sc. Mladen Vedriš
6. Mr. sc. Đorđe Gardašević
7. Mr. sc. Goran Selanec
8. Danijel Erak, predstavnik studenata

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. Prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
3. Prof. dr.sc. Marko Petrak
4. Prof.dr.sc. Stjenko Vranjican
5. Mr. sc. Trpimir Mihael Šošić
6. Ivana Kralj, predstavnica studenata

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
1. Prof.dr.sc. Dražen Dragičević, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Tatjana Josipović
3. Doc.dr.sc. Hrvoje Markovinović
4. Dr. sc. Saša Nikšić
5. Mr. sc. Teo Matković
6. Hrvoje Lisičar
7. Ivana Lovrić, predstavnica studenata

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
1. Prof.dr.sc. Ivo Josipović, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Gojko Bežovan
3. Prof.dr.sc. Igor Gliha
4. Prof. dr. sc. Zoran Parać
5. Prof.dr.sc. Branko Smerdel
6. Luka Burazin
7. Ksenija Grubišić
8. Davor Jandrić, predstavnik studenata

11. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
1. Prof.dr.sc. Josip Kregar, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Ivan Koprić
3. Prof.dr.sc. Siniša Rodin
4. Prof.dr.sc. Zoran Šućur
5. Prof.dr.sc. Alan Uzelac
6. Doc.dr.sc. Jasenko Marin
7. Doc.dr.sc. Petar Miladin
8. Mr.sc. Viktor Gotovac

12. ODBOR ZA ALUMNIJE
1. Prof.dr.sc. Jure Šimović
2. Prof.dr.sc. Aleksandra Korać
3. Doc.dr.sc. Hrvoje Markovinović
4. Dr. sc. Jadranko Crnić

13. ODBOR ZA SURADNJU SA PRAKSOM
1. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić
2. Prof.dr.sc. Ivan Koprić
3. Prof.dr.sc. Zoran Parać
4. Prof.dr.sc. Kristina Urbanc
5. Doc.dr.sc. Mladen Vedriš

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
1. Prof.dr.sc. Igor Gliha, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Nikoleta Radionov Radenković
3. Prof.dr.sc. Ivan Rimac
4. Doc.dr.sc. Mario Jelušić
5. Sonja Šuch, predstavnica studenata

15. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
1. Prof.dr.sc. Branko Smerdel
2. Prof.dr.sc. Marina Ajduković
3. Doc.dr.sc. Davor Adrian Babić
4. Doc.dr.sc. Marko Baretić
5. Dr.sc. Saša Nikšić

16. ECTS KOORDINATOR
Prof. dr. sc. Ksenija Turković, koordinator
Doc.dr.sc. Davorin Lapaš, zamjenik koordinatora

Ad.2.
Katedra za opću teoriju prava i države - prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Katedra za rimsko pravo - prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
Katedra za opću povijest prava i države -
Katedra za povijest hrvatskog prava i države - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Katedra za sociologiju - prof. dr. sc. Josip Kregar
Katedra za političku ekonomiju - prof. dr. sc. Stjenko Vranjican
Katedra za ustavno pravo - prof. dr. sc. Branko Smerdel
Katedra za kazneno pravo - prof. dr. sc. Petar Novoselec
Katedra za kazneno procesno pravo - prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Katedra za obiteljsko pravo - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Katedra za ekonomsku politiku - doc. dr. sc. Mladen Vedriš
Katedra za pravnu informatiku - prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Katedra za građansko pravo - prof. dr. sc. Igor Gliha
Katedra za građansko procesno pravo - prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Katedra za upravnu znanost - prof. dr. sc. Ivan Koprić
Katedra za međunarodno pravo - prof. dr. sc. Budislav Vukas
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost - prof. dr. sc. Jure Šimović
Katedra za radno i socijalno pravo - prof. dr. sc. Vera Jelčić
Katedra za upravno pravo - prof. dr. sc. Dragan Medvedović
Katedra za trgovačko pravo - prof. dr. sc. Zoran Parać
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
Katedra za međunarodno privatno pravo - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Katedra za europsko javno pravo - prof. dr. sc. Siniša Rodin
Katedra za psihologiju - prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada i
Katedra za gerontologiju
- prof. dr. sc. Marina Ajduković
Katedra za područje socijalnog rada - prof. dr. sc. Josip Janković
Katedra za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Katedra za strani jezik - mr. sc. Marija Vićan
.
Ad. 2b.
Prof. dr. sc. Mladen Knežević, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu-Studijskog centra socijalnog rada.

Ad. 2c.
Doc. dr. sc. Kristina Urbanc, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu-Studijskog centra socijalnog rada.

Ad. 2d.
Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Aleksandra Bravara izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 2e.
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Aleksandru Korać Graovac izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ivana Koprića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 4.
Dr. sc. Ivana Grgurev, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Grgurev izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 5.
Robert Mrljić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo ( razvojno radno mjesto), na vrijeme od šest godina.
Ad. 6.
Mr. sc. Ljiljana Muslić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju (zamjena za porodni dopust).

Ad. 7.
a) Ana Horvat izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo na znanstvenom projektu «Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi», na vrijeme od šest godina.

b) Slađana Aras izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na znanstvenom projektu «Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije», na vrijeme od šest godina.

c) Nina Širola izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu», na vrijeme od šest godina.

d) Rutvica Rusan izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo na znanstvenom projektu «Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini», na vrijeme od šest godina.

e) Ivan Šimović izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo na znanstvenom projektu «Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo», na vrijeme od šest godina.

f) Sunčana Roksandić Vidlička izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenom projektu «Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda», na vrijeme od šest godina.

g) Jasmina Džinić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na znanstvenom projektu «Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i na nacionalni identitet », na vrijeme od šest godina.

h) Iva Kocijan izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na znanstvenom projektu «Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije», na vrijeme od šest godina.

i) Tomislav Mirosavljević izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenom projektu «Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta», na vrijeme od šest godina.

j) Andrea Grgić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu», na vrijeme od šest godina.

k) Jelena Matančević izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika na znanstvenom projektu «Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj», na vrijeme od šest godina.

l) Marina Milić Babić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada na znanstvenom projektu «Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj», na vrijeme od šest godina.

m) Jelena Ogresta izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada na znanstvenom projektu «Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske», na vrijeme od šest godina.

n) Ivana Dobrotić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika na znanstvenom projektu «Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskog socijalnog modela», na vrijeme od šest godina.

Ad.8.
a) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, za nastavne predmete Interpersonalna komunikacija, Socijalni rad s grupom i Nenasilno rješavanje sukoba.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izvanredna profesorica, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija, prof. dr. sc. Antonija Žižak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju odgojne znanosti, znanstvena grana defektologija.

b) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, za nastavne predmete Socijalni rad s invalidima i Duhovnost i socijalni rad
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Obradović, redoviti profesor u znanstvenom polju

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan , redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika

Ad. 11.
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Šefko Kurtović za održavanje predavanja i seminara iz nastavnog predmeta Opća povijest prava i države u zimskom semestru akad. god. 2007/2008.
Ad. 12.
Ovlašćuje se mr. sc. Sonja Cindori za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Financijsko pravo i financijska znanosti.

Ad. 13.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju seminara iz obiteljskog prava: Mila Jelavić, dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare, vježbi iz obiteljskog građanskog procesnog prava: Sandra Artuković Kunšt, Branko Hrvatin, mr. sc. Jadranko Jug, Mirjana Magud, Željko Pajalić, Marijan Ruždjak, Đuro Sessa, Renata Šantek.

Ad. 14.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akademskoj godini 2007/2008., prema utvrđenom popisu.

I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Menadžment u socijalnom sektoru
Ekonomski fakultet
- dr. sc. Ivan Marić

2) Socijalni rad s ovisnicima
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- mr. sc. Ante Bagarić

3) Socijalna psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- doc. dr. sc. Lana Mužinić

4) Socijalna medicina
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar
- dr. sc. Vesna Jureša
- dr. sc. Gordana Pavleković

5) Socijalni radu zdravstvu
Zavod za javno zdravstvo
- Marija Cahunek

II. Za djelomično izvođenje seminara i vježbi na fakultetu:
1) Delikvencija i socijalni rad
- Đurđa Petran
- Snježana Šalamon

2) Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar
- Lea Zorec
- mr. sc. Ljiljana Muslić

3) Socijalni rad s pojedincem
- mr. sc. Nataša Jelača
- Maca Cicek
- Marija Gorički
- Jelena Zbiljski Matić
- Ilonka Filipović
- Denis Marijon

4) Socijalni rad s obitelji i Obiteljska terapija
- Božena Horvat Alajbegović
- Jadranka Bračanin Szabo
- Valerija Kanđera
- mr. sc. dr. Lada Magdić
- dr. sc. Vesna Gašparović

5) Socijalni rad s invalidima
- Silvija Visinski

Ad. 15.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima: prof. dr. sc. Vesni Vašiček, doc. dr. sc. Ivici Prga, mr. sc. Branki Remenarić, mr. sc. Ljubici Javor i Kseniji Cipek, dipl.oec, za sudjelovanje u izvođenju nastave na poreznom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2007/2008.

Ad. 16.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Mladenu Vedrišu za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju «Marketinški menadžment» iz nastavnog predmeta «Odrednice nacionalne konkurentnosti» na Ekonomskom fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 17.
Daje se suglasnost Tomislavu Karloviću za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Ad. 19.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Trgovačko pravo i Pravo društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Ad. 20.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Petru Miladinu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Ad. 22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Josipu Škaviću i prof. dr. sc. Davoru Strinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u akademskoj godini 2007/2008.

Ad. 23.
a) Mr. sc. Kristianu Turkalju odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravni i institucionalni okvir Europske unije za suzbijanje terorizma».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Mr. sc. Ivani Kunda odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravo mjerodavno za povredu prava intelektualnog vlasništva».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

c) Silviji Rusac polaznici doktorskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Nasilje nad starijim osobama».
Za komentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Ivan Rimac.

Ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Mirele Krešić s naslovom «Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853. – 1946.» u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović , prof. emeritus Nikola Gavella.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Nikole Popovića s naslovom «Liberalizacija infrastrukturnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj», u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, prof. dr. sc. Ignac Lovrek.

Ad. 25.
Seminarski rad Anite Rubinić-Puller s naslovom «Institut upravnog ugovora prema hrvatskom i europskom pravu» priznaje se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana