30. 1. 2008. u 18:50
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:27

 Ad. 1.

Imenuje se povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za raspodjelu dodijeljenih subvencioniranih stambenih kredita po sastavnicama u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, doc. dr. sc. Marko Baretić, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

 

Ad.4.

Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 5.

Prof. dr. sc. Siniša Petrović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 6.

Doc. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo na Katedri za rimsko pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 7.

Prof. dr. sc. Ivan Rimac, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad.8.

Dr. sc. Gordana Marčetić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo na Katedri za upravnu znanost, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 9.

Doc. dr. sc. Marijan Ćurković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za nastavni predmet Pravo osiguranja na poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti (naslovno zvanje).

 

Ad. 10.

Doc. dr. sc. Nikola Mijatović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Nikolu Mijatovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

Ad. 11.

Doc. dr. sc. Kristina Urbanc, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Kristinu Urbanc izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

Ad. 12.

Dr. sc. Tamara Perišin, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Tamaru Perišin izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

Ad. 13.

Luka Keller, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju, na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 14.

Ana Tokić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju, na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 15.

Zoran Burić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenom projektu «Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji», na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 16.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo (razvojno radno mjesto) u sastavu: prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, doc. dr. sc. Davorin Lapaš, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

 

Ad. 17.

a) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo na znanstvenom projektu «Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, doc. dr. sc. Robert Podoljnjak, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na znanstvenom projektu «Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: akademik Jakša Babrić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na znanstvenom projektu «Izgradnja institucija: etika i korupcija».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, doc. dr. sc. Slaven Ravlić, docent u znanstvenom polju sociologija.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na znanstvenom projektu «Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, doc. dr. sc. Davorin Lapaš, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na znanstvenom projektu «Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

 

g) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na znanstvenom projektu «Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Ksenija Turković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, doc. dr. sc. Iris Goldner Lang, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. emeritus Zvonimir Šeparović, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

 

h) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na znanstvenom projektu «Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izvanredni profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, dr. sc. Gordana Marčetić, asistent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

 

i) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na znanstvenom projektu «Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, doc. dr. sc. Jasenko Marin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

 

j) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenom projektu «Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo; prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo;

 

k) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskog radnog i socijalnog prava europskom socijalnom modelu».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo; prof. dr. sc. Vera Jelčić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo; prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države.

 

l) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana socijalna politika, na znanstvenom projektu «Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

 

m) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na znanstvenom projektu «Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Josip Janković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

 

n) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na znanstvenom projektu «Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija isocijalnog rada, doc. dr. sc. Kristina Urbanc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Branka Sladović Franc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti znanstvena grana teorija socijalnog rada.

 

o) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana socijalna politika na znanstvenom projektu «Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskog socijalnog modela».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

 

Ad. 18.

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju (na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Kristina Urbanc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

 

Ad. 19.

Ovlašćuje se mr. sc. Vedran Đulabić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

Ad. 20.

Daje se suglasnost Jasni Ljubičić Horn, Candie Callu, dr. Ivanu Glaseru za sudjelovanje u nastavi iz nastavnih predmeta Katedre za strane jezike.

 

Ad. 21.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Krapcu, prof. dr. sc. Mihajlu Diki, prof. dr. sc. Alanu Uzelcu, prof. dr. sc. Kseniji Turković, prof. dr. sc. Zlati Đurđević i dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

 

Ad. 22.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Jankoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Psihologija savjetovanja, Obiteljska terapija i Psihologija braka i obitelji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

 

Ad. 23.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Arbutni za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Financiranje javnih potreba na Sveučilištu Libertas u Dubrovniku.

 

Ad. 24.

Prihvaćaju se izvješća o ocjeni i obrani doktorske disertacije mr. sc. Elizabete Ivičević Karas s naslovom «Načelo jednakosti oružja u kaznenim predmetima u praksi Europskog suda za ljudska prava i u poredbenom pravu» na Université Panthéon-Assas et Université de Zagreb.

 

Ad. 25.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Saše Nikšića s naslovom «Ugovor o zdravstvenoj usluzi» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha

Ad. 26.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Lorisa Belanića s naslovom «Osiguranje pravne zaštite na temelju ugovora o osiguranju» u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ramiza Suke s naslovom «Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka» u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. emeritus Krešimir Sajko.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Kristiana Turkalja s naslovom «Kaznenopravni aspekti prostora, slobode i pravde» u sastavu: doc. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Igor Bojanić.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Blanke Ivančić-Kačer s naslovom «Građanskopravni aspekti transplantacije dijelova ljudskog tijela» u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Marko Baretić.

 

Ad. 27.

Mr. sc. Ivani Vukorepa odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. rujna 2007. do 8. srpnja 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Georgetown University Law Center, SAD.

 

Ad. 28.

Seminarski rad Ivana Obadića s naslovom «Izbjegličko pravo i međunarodne (ne)vladine organizacije u Republici Hrvatskoj» priznaje se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana