30. 1. 2008. u 18:45
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:25

 Ad. 3a.

Prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor (u trajnom zvanju) Pravnog fakulteta u Zagreb, izabran za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, ima pravo vratiti se na radno mjesto redovitog profesora Ustavnog prava najkasnije do kraja akademske godine u kojoj navršava 70 godina života, odnosno do 30. rujna 2011.

Prof. dr. sc. Smiljko Sokol će do povratka na radno mjesto redovitog profesora Ustavnog prava sukladno točki 1. ove odluke, a najkasnije do 30. rujna 2011., obavljati nastavu i baviti se znanstvenim radom na temelju posebnog ugovora.

 

Ad.3b.

Prof. dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor (u trajnom zvanju) Pravnog fakulteta u Zagreb, izabran za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, ima pravo vratiti se na radno mjesto redovitog profesora Građanskog prava najkasnije do kraja akademske godine u kojoj navršava 70 godina života, odnosno do 30. rujna 2009.

Prof. dr. sc. Petar Klarić će do povratka na radno mjesto redovitog profesora Građanskog prava sukladno točki 1. ove odluke, a najkasnije do 30. rujna 2009., obavljati nastavu i baviti se znanstvenim radom na temelju posebnog ugovora.

 

Ad. 4.

Prof. dr. sc. Josip Kregar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad.4a.

Prof. dr. sc. Duško Sekulić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 5.

Tina Čučić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države na Katedri za teoriju prava i države, na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 6.

Mišo Mudrić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo, na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 6a.

Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Antonija Smodlaka-Kotur, umirovljena izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

 

Ad. 7.

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na znanstvenom projektu «Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, doc. dr. sc. Iris Goldner, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

 

Ad. 8.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Tamari Perišin s naslovom «Sloboda kretanja roba i granice regulatorne autonomije u Europskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji».

Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Sigmar Stadlmeier (zamjenica vanjskog člana prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat)

 

Ad. 8a.

Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog prava – Kazneno procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2006/2007. vanjskim suradnicima: mr. sc. Oliveru Mittermajeru, Sanji Nola, mr. sc. Lauri Valković, Vladimiru Vinja, Nataši Đurović.

 

Ad. 9.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Sociologija religije na Teološkom fakultetu «Matija Vlačić Ilirik».

 

Ad. 10.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Irene Majstorović s naslovom «Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava-temelji, načela i prijepori« u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać, prof. emeritus Mira Alinčić;

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivane Milas s naslovom «Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih» u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać, prof. emeritus Mira Alinčić;

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Gordane Berc s naslovom «Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Josip Obradović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Olje Družić Ljubotina s naslovom «Atribucija uzorka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći» u sastavu: doc. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Željka Kamenov.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana