30. 1. 2008. u 18:39
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:20

Ad. 1.

Daje se podrška kandidaturi prof. dr. sc. Ivanu Lovrinoviću za rektora Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama od 2006/07. do 2009/10.

 

Ad. 2.

Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak imenuje se glavnim i odgovornim urednikom Revije za socijalnu politiku, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, mr. sc. Nada Kerovec, prof. dr. sc. Aleksandra Korać, prof. dr. sc. Ivan Koprić, mr. sc. Teo Matković (izvršni urednik), prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Paul Stubbs, dr. sc. Ante Škember, prof. dr. sc. Zoran Šućur, dr. sc. Mirjana Znaor i doc. dr. sc. Nino Žganec i od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2008. godine.

 

Ad. 4.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada, a članovima uredništva imenuju se: dr. sc. Danko Bakić, dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, Ana Butković, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, Ilonka Filipović, prof. dr. sc. Josip Janković, mr. sc. Nataša Jelača prof. dr. sc. Mladen Knežević, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, mr. sc. Ivana Milas, doc. dr. sc. Branka Sladović Franc, doc. dr. sc. Kristina Urbanc od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2008. godine.

 

Ad. 5.

Dr. sc. Davor Derenčinović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 6.

Dr. sc. Lelija Sočanac izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 7.

a) Dunja Pastović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, na vrijeme od šest godina.

 

b) Joško Pavković izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države na Katedri za opću povijest prava i države, na vrijeme od šest godina.

 

c) Lana Ofak izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri za upravno pravo, na vrijeme od šest godina.

 

Ad. 8.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava, imenuju se: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Velimir Filipović i prof. emeritus Nikola Gavella.

 

Ad. 9.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, imenuju se: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Gojko Bežovan i prof. dr. sc. Ivan Cifrić.

 

a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija, na Katedri za psihologiju.

U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Marina Ajduković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

 

b) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo, imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha i prof. dr. sc. Petar Klarić.

 

Ad. 10.

Utvrđuje se načelo da se na suradnička radna mjesta prvenstveno biraju osobe sa završenim sveučilišnim dodiplomskim odnosno diplomskim pravnim studijem.

 

a) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Josip Metelko, prof. dr. sc. Vjekoslav Miličić i prof. dr. sc. Ivan Šimonović.

 

b) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Darko Polšek i doc. dr. sc. Slaven Ravlić.

 

c) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, doc. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić i doc. dr. sc. Marko Petrak , docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

 

d) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Leo Cvitanović i prof. dr. sc. Igor Gliha.

 

e) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec i prof. dr. sc. Željko Pavić.

 

f) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada za nastavni predmet Interpersonalna komunikacija.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor

imenuju se: doc. dr. sc. Branka Sladović Franc, prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

 

Ad. 11.

a) Dr. sc. Davorin Rudolf ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

 

b) Dr. sc. Željko Radić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

 

Ad. 12.

a) Daje se suglasnost: Erni Dražančić i Duški Zastavniković Duplančić za sudjelovanje u izvođenju nastave na vježbama iz nastavnog predmeta Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

b) Daje se suglasnost mr. sc. Dubravku Radoševiću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

c) Daje se suglasnost Branku Hrvatinu i Mladenu Sučeviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

d) Daje se suglasnost Iris Gović, Darku Milkoviću, Dušanki Marinković Drača i mr. sc. Mariji Zuber za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

e) Daje se suglasnost: dr. sc. Gordanu Stankoviću, Adriani Vincenza Padovan, Maji Markovčić Kostelac, Zoranu Tasiću, Pavlu Škare i Ranku Ilej za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za pomorskog i općeprometnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 13.

Daje se suglasnost dr. sc. Ivanu Rimcu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja u socijalnom radu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 14.

a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Grupni tretman i Grupe i grupni procesi na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandri Korać za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju «Razvoj i evaluacija u zajednici utemeljene prevencije rehabilitacije» na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

c) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Draganu Medvedoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

d) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

 

e) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Sociologija religije na Teološkom fakultetu «Matija Vlačić Ilirik».

 

Ad. 15.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Juri Šimoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na specijalističkom posijediplomskom studiju «Računovodstvo i porezi» na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ad. 16.

Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Svjetlane Šokčević s naslovom «Industrijski odnosi i participacija u zaštiti na radu: Institucije i društvena situacija».

Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Stanko Petković i prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

 

Ad. 17.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivane Grgurev s naslovom “Zabrana diskriminacije u radnom pravu ”, u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak i prof. dr. sc. Vera Jelčić

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Nine Tepeš s naslovom “Pravo mjerodavno za odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda”, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Krešimir Sajko i prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

 

Ad. 18.

a) Mr. sc. Dušanu Jovanoviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Temeljni kapital i zaštita vjerovnika i članova društva”.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

 

b) Mr. sc. Mirku Klariću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Novo europsko shvaćanje javnih službi”.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željko Pavić.

 

c) Mr. sc. Tamari Perišin odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Sloboda kretanja roba i granice regulatorne autonomije u Europskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Rodin.

 

Ad. 19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Snježane Vasiljević s naslovom «Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji« u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, doc. dr. sc. Tamara Ćapeta i prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

 

Ad. 20.

a) Prof. dr. sc. Aleksandri Korać odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. travnja do 31. svibnja 2006. godine zbog studijskog boravka na Max Planck Institutu, Njemačka.

 

b) Mr. sc. Anni-Marii Getoš odobrava se korištenje studijskog dopusta od 19. svibnja do 11. kolovoza 2006. godine zbog studijskog boravka na George C. Marshall Europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien, Njemačka.

 

Ad. 21.

a) Pisani rad Ivana Milotića s naslovom “Problematika pravnog položaja rimske ceste i njegova konkretizacija na natpisu iz Materije”, priznaje se kao diplomski rad.

 

b) Pisani rad Željke Horvat s naslovom “Upravno-sudska kontrola uprave”, priznaje se kao diplomski rad.

 

c) Pisani rad Sanje Pongrac s naslovom “Upravno-sudska kontrola uprave”, priznaje se kao diplomski rad.  

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana