30. 1. 2008. u 18:38
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:20

 Ad. 2.
Dr. sc. Zoran Šućur izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.
Dr. sc. Iris Goldner, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Iris Goldner izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 4.
Dr. sc. Davor Adrian Babić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Davora Babića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 5.
Mr. sc. Anna–Maria Getoš izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na Katedri za kazneno pravo, za nastavni predmet Kriminologija, na vrijeme od šest godina.

Ad. 6.
Linda Rajhvajn, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metodologija socijalnog rada na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, na vrijeme od šest godina.

Ad. 7.
a) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Šefko Kurtović, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski i prof. dr. sc. Josip Kregar.

b) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld i prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski.

c) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec i prof. dr. sc. Željko Pavić.

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Dr. sc. Zlatko Ćesić, ne ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Ad. 9.
Dr. sc. Zlatko Ćesić, ne ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Ad. 10.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Fakultetu ekonomije i turizma Sveučilišta u Rijeci, imenuju se: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Velimir Filipović i prof. emeritus Nikola Gavella.

Ad. 11.
a) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, za nastavne predmete Opća pravna povijest i Hrvatska pravna povijest na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuju se: prof. dr. sc. Šefko Kurtović, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. emeritus Antun Cvitanić.

b) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, za nastavni predmet Međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Davorin Lapaš i prof. dr. sc. Vesna Barić Punda

Ad. 12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Belaju za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Ad. 13.
Mr. sc. Alenu Rajku odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Informacije u javnoj upravi – pravni aspekti”.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

Ad. 14.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Tamare Perišin s naslovom «Slobodno kretanje roba i granice regulatorne autonomije u Europskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji« u sastavu: doc. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Siniša Rodin i prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marijane Majdak s naslovom «Stigmatiziranost i slika o sebi malodobnih delikvenata« u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Željka Kamenov.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana