30. 1. 2008. u 18:36
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:19

 

Ad. 1.
Imenuju se slijedeći članovi odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2005/2006. i 2006/2007.

1. ODBOR ZA VEZE S DOMAĆIM I STRANIM FAKULTETIMA
1. Prof.dr.sc. Ivan Šimonović, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Marina Ajduković
3. Ante Crljenko, student
4. Doc.dr.sc. Tamara Ćapeta
5. Doc.dr.sc. Jasnica Garašić
6. Doc.dr.sc. Davorin Lapaš
7. Prof.dr.sc. Siniša Petrović
8. Vanja-Ivan Savić, asistent
9. Prof.dr.sc. Maja Seršić

2. BIBLIOTEČNI ODBOR
1. Prof.dr.sc. Petar Novoselec, predsjednik
2. Andrea Horić
3. Iva Ilijanić, studentica
4. Prof.dr.sc. Davor Krapac
5. Mr.sc. Irena Majstorović
6. Doc.dr.sc. Jasenko Marin
7. Prof.dr.sc. Željko Pavić

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
1. Prof.dr.sc. Ksenija Turković, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Gojko Bežovan
3. Hano Ernst, asistent
4. Maja Munivrana, asistent
5. Doc.dr.sc. Marko Petrak
6. Ivan Planinić, student
7. Prof.dr.sc. Siniša Rodin
8. Prof.dr.sc. Alan Uzelac

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
1. Prof.dr.sc. Mihajlo Dika, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Josip Janković
3. Prof.dr.sc. Ivo Josipović
4. Prof.dr.sc. Petar Klarić
5. Prof.dr.sc. Željko Potočnjak
6. Goran Šimić, student
7. Prof.dr.sc. Jure Šimović
8. Prof.dr.sc. Budislav Vukas

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
1. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik
2. Mr.sc. Đorđe Gardašević
3. Dr.sc. Iris Goldner
4. Prof.dr.sc. Jasna Omejec
5. Doc.dr.sc. Ninoslava Pećnik
6. Prof.dr.sc. Darko Polšek
7. Doc.dr.sc. Nikoleta Radionov Radenković
8. Matea Radišić, student

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
1. Doc.dr.sc. Marko Petrak, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Vilim Bouček
3. Doc.dr.sc. Zlata Đurđević
4. Doc.dr.sc. Branka Sladović-Franz
5. Danijela Stepić, studentica
(Matija Nagy, student,-zamjena)
6. Mr.sc. Ivana Vukorepa

7. ODBOR ZA ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SASTANAKA
1. Prof.dr.sc. Branko Smerdel, predsjednik
2. Mr.sc. Đorđe Gardašević
3. Prof.dr.sc. Dubravka Hrabar
4. Prof.dr.sc. Vlado Puljiz
5. Doc.dr.sc. Slaven Ravlić
6. Mr. sc. Goran Selanec
7. Lidija Stipetić, studentica
8. Doc.dr.sc. Mladen Vedriš

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. Prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
3. Mr. sc. Mirela Krešić
4. Prof.dr.sc. Željko Pavić
5. Ante Pavlović, student
6. Doc. dr. sc. Marko Petrak
7. Prof.dr.sc. Stjenko Vranjican

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
1. Prof.dr.sc. Dražen Dragičević, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Tatjana Josipović
3. Hrvoje Lisičar, asistent
4. Doc.dr.sc. Davor Derenčinovć
5. Vesna Posavac, studentica
6. Doc.dr.sc. Nino Žganec

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
1. Prof.dr.sc. Ivo Josipović, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Jakša Barbić
3. Silvija Bukvić, studentica
4. Luka Burazin, asistent
5. Prof.dr.sc. Igor Gliha
6. Prof.dr.sc. Branko Smerdel
7. Prof.dr.sc. Stjenko Vranjican

11. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
1. Prof.dr.sc. Josip Kregar, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Igor Gliha
3. Mr.sc. Viktor Gotovac
4. Prof.dr.sc. Ivan Koprić
5. Dr.sc. Petar Miladin
6. Prof.dr.sc. Siniša Rodin
7. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić
8. Prof.dr.sc. Zoran Šućur
9. Prof.dr.sc. Alan Uzelac

12. ODBOR ZA ALUMNIJE
1. Prof.dr.sc. Jakša Barbić
2. Dr. sc. Jadranko Crnić
3. Prof.dr.sc. Aleksandra Korać
4. Mr.sc. Hrvoje Markovinović

13. ODBOR ZA SURADNJU SA PRAKSOM
1. Prof.dr.sc. Josip Kregar
2. Prof.dr.sc. Gojko Bežovan
3. Prof.dr.sc. Ivan Koprić
4. Prof.dr.sc. Zoran Parać
5. Doc.dr.sc. Mladen Vedriš

14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
1. Prof.dr.sc. Tatjana Josipović, predsjednik
2. Marina Balentović, student
3. Doc.dr.sc. Mario Jelušić
4. Prof.dr.sc. Stjenko Vranjican
5. Prof.dr.sc. Siniša Zrinšćak

Ad. 2.
Za predstojnike katedara Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2005/2006. i 2006/2007. imenuju se:

Katedra za opću teoriju prava i države - prof. dr. sc. Josip Metelko
Katedra za rimsko pravo - prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
Katedra za opću povijest prava i države - prof. dr. sc. Šefko Kurtović
Katedra za povijest hrvatskog prava i države - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Katedra za sociologiju - prof. dr. sc. Josip Kregar
Katedra za političku ekonomiju - prof. dr. sc. Stjenko Vranjican
Katedra za ustavno pravo - prof. dr. sc. Branko Smerdel
Katedra za kazneno pravo - prof. dr. sc. Petar Novoselec
Katedra za kazneno procesno pravo - prof. dr. sc. Davor Krapac
Katedra za obiteljsko pravo - prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Katedra za ekonomsku politiku - doc. dr. sc. Mladen Vedriš
Katedra za pravnu informatiku - prof. dr. sc. Dražen Dragičević
Katedra za građansko pravo - prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Katedra za građansko procesno pravo - prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Katedra za upravnu znanost - prof. dr. sc. Željko Pavić
Katedra za međunarodno pravo - prof. dr. sc. Božidar Bakotić
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost - prof. dr. sc. Jure Šimović
Katedra za radno i socijalno pravo - prof. dr. sc. Vera Jelčić
Katedra za upravno pravo - prof. dr. sc. Dragan Medvedović
Katedra za trgovačko pravo - prof. dr. sc. Jakša Barbić
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo - prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
Katedra za međunarodno privatno pravo - prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Katedra za europsko javno pravo - prof. dr. sc. Siniša Rodin
Katedra za psihologiju - Ivan Magdalenić
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada - prof. dr. sc. Marina Ajduković
Katedra za područje socijalnog rada - prof. dr. sc. Josip Janković
Katedra za socijalnu politiku - prof. dr. sc. Vlado Puljiz
Katedra za gerontologiju - prof. dr. sc. Marina Ajduković
Katedra za strani jezik - mr. sc. Marija Vićan

Ad. 3.
a) Dr. sc. Petar Miladin izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Dr. sc. Robert Podolnjak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika u zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na Katedri za kazneno pravo, za nastavni predmet Kriminologija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Ksenija Turković i doc. dr. sc. Davor Derenčinović.

Ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika u zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metodologija socijalnog rada na Katedri za teoriju i metodologiju (na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Gojko Bežovan i doc. dr. sc. Branka Sladović Franc.

Ad. 6.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava za nastavne predmete Trgovačko pravo i Pravo društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuju se: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać i prof. dr. sc. Dragan Bolanča.

Ad. 7.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Olja Družić Ljubotina za izvođenje nastave i ispitivanje studenata iz nastavnih predmeta na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.
b) Ovlašćuje se mr. sc. Klaudija Kregar za izvođenje nastave i ispitivanje studenata iz nastavnih predmeta na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.

c) Daje se suglasnost Draženu Tripalo, mr. sc. Suzani Kos i dr. sc. Ivani Peko Čović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Psihijatrijskopravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 8.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Grupni tretman na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

b) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Ad. 9.
Doc. dr. sc. Jozo Čizmić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

a) Dr. sc. Ante Perkušić, ispunjava propisane uvjete za izbor u nastavno zvanje višeg predavača (naslovno zvanje) za predmet Pravo osiguranja na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

b) Ana Keglević Horvat, Danijela Čavčić i Joško Pavković ispunjavaju propisane uvjete za izbor u suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 10.
a) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Slavice Blažeka Kokorić s naslovom «Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima partnerskih odnosa».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković i prof. dr. sc. Dubravka Maleš.

b) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Hrvoja Markovinovića s naslovom «Ugovor o cesiji».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić i prof. dr. sc. Vilim Gorenc.

c) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Vesna Skorupan s naslovom «Osobe na strani broda i ugovorna odgovornost za prijevoz stvari morem».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Velimir Filipović i prof. dr. sc. Alaksandar Bravar.

Ad. 11.
Mr. sc. Teodoru Antiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Upravni nadzor državne uprave nad zakonitošću rada lokalne samouprave”.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

a) Mr. sc. Jadranki Ivandić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama”.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Josip Janković.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Mirka Klarića s naslovom «Novo europsko shvaćanje javnih službi» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Milan Ramljak i prof. dr. sc. Gorazd Trpin.

Ad. 14.
Mr. sc. Saši Nikšiću odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. siječnja 2006. do 31. ožujka 2006. godine zbog studijskog boravka na Asser College Europe, Nizozemska.

a) Doc. dr. sc. Tamari Ćapeta odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. siječnja 2006. do 15. lipnja 2006. godine zbog studijskog boravka na University of Michigan Law School, SAD.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana