KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege, 

 

od sljedeće akademske godine, tj. od ispitnog roka u studenom 2015. godine dijelom ispitne literature postaje Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) umjesto Uredbe 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I). Dijelovi zadane literature koji se odnose na Uredbu Bruxelles I i dalje čine dio ispitne literature.

 

S poštovanjem,

 

Katedra za međunarodno privatno pravo

 

 

Popis obavijesti