Pozivaju se zainteresirani studenti i studentice da podnesu prijave za demonstraturu na Katedri za kazneno procesno pravo u akad. god. 2022/2023. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti prijepis ocjena, motivacijsko pismo i životopis. Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte: kaja.pavic@pravo.hr.

Popis obavijesti