Svibanj 2009. - U Baški na otoku Krku...

U organizaciji Katedre za kazneno pravo, a u okviru projekta "Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta" od 22.-24. svibnja 2008. godine u Baški na otoku Krku održan je II. Napredni kolokvij "Međunarodno kazneno i humanitarno pravo" (International Criminal and Humanitarian Law). Više o tome v. ovdje.

 

Popis obavijesti