Travanj 2008. - sudjelovanje na...

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović je kao nacionalni izvjestitelj sudjelovao na drugom pripremnom kolokviju koji je u okviru priprema za Svjetski kongres Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) održan od 9.-12. travnja 2008. godine u Clevelandu (SAD). Više o pripremnom kolokviju možete pročitati ovdje.

Popis obavijesti