Repozitorij
Repozitorij je prazan

Opis programa
Obvezni predmeti su:

I. semestar
1. Teorijske osnove građanskog prava (5 ECTS bodova)
2. Pandektno pravo (6 ECTS bodova)
3. Stvarno pravo (8 ECTS bodova)
4. Nasljedno pravo (6 ECTS bodova)
5. Izborni sadržaji (seminarski rad) (5 ECTS)

II. semestar
6. Obvezno pravo (8 ECTS bodova)
7. Obiteljsko pravo (6 ECTS bodova)
8. Parnično procesno pravo (6 ECTS bodova)
9. Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva (6 ECTS bodova)
10. Izborni sadržaji (seminarski rad) (5 ECTS)

III. semestar
11. Pravo osiguranja (6 ECTS bodova)
12. Izvanparnično i ovršno procesno pravo (6 ECTS bodova)
13. Obiteljsko sudsko procesno pravo (6 ECTS bodova)
14. Europsko privatno pravo (6 ECTS bodova)
15. Izborni sadržaji (seminarski rad) (6 ECTS)

IV. semestar
Studenti upisuju četvrti semestar u kojem polažu zaostale ispite, odabiru temu završnog rada i pišu završni rad (30 ECTS).
 

Popis obavijesti