:
Međunarodno porezno pravo
Repozitorij

Usmeni ispit (na regularnom roku)

Lončarić – Horvat / Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, Narodne novine, 2007.

 Poglavlja od 3.3.2.15. Jednako postupanje, pa sve do 3.3.2.21. Završne odredbe - stupanje na snagu i prestanak ugovora, odnosno (str. 248-281)

Popis obavijesti