Ad. 2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na sveučilišni specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo.

 

Ad. 3.

Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na sveučilišni specijalistički studij Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo.

Ad. 4. 

Skinuto s dnevnog reda


Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Bernarde Vrtarić s naslovom „Percepcija dobrobiti uključivanja u društveno korisno učenje iz perspektive organizacija civilnog društva“ i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu završnog rada“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Bernarde Vrtarić s naslovom „Percepcija dobrobiti uključivanja u društveno korisno učenje iz perspektive organizacija civilnog društva“ i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu završnog rada“ u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović.

Ad. 6.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Ines Barišić s naslovom „Provedba obiteljske medijacije u susutav socijalne skrbi Šibensko-kninske županije“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

Ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Tanje Fabris s naslovom „Odrednice neposrednog skrbništva iz perspektive socijalnih radnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.

Ad. 8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Marije Kajtar Mikanović s naslovom „Strategije samopomoći u prevenciji sagorijevanja obiteljskog medijatora“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

Ad. 9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Franje Klešića s naslovom „Sustav financiranja Europske unije“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izv. prof. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Maje Svetoivanec s naslovom „Analiza sadržaja i provedbe plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi donesenih u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka i obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Vesne Totić s naslovom „Uključivanje mladih u volonterske aktivnosti: analiza i preporuke“, u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Majdak, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

Ad. 12.
Maji Buntak, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustvo pružanja podrške stručne službe učenicima s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima tijekom srednjoškolskog obrazovanja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad. 13.
Emi Ćumurija Domjančić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita manjina u međunarodnom pravu i položaj hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

Ad. 14.

Klaudii Devčić Majerić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doprinos civilnog društva u razvoju i pružanju socijalnih usluga za djecu i mlade u lokalnoj zajednici – primjer Udruge CeZaM Zaprešić“.

Za mentorica se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović.

Ad. 15.

Renati Flinta, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku s osvrtom na smjernice OECD-a o korporativnom upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Petar Miladin.

Ad.16.

Sanji Hudobec, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zajedničko djelovanje u pravu preuzimanja dioničkih društava“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Nina Tepeš.

Ad.17.

Mariji Kišan, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obilježja ugovora o osiguranju života prema hrvatskom obveznom pravu“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jasenko Marin.

Ad.18.

Mihaelu Kozini, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ranjivost u superviziji“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.19.

Mireli Lizačić-Mundjer, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifična obilježja počinitelja kaznenih djela protiv imovine i protiv života i tijela koji izdržavaju zatvorsku kaznu u kaznionici poluotvorenog tipa“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 20.

Mirjani Marojević, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Socijalna podrška djeci s teškoćama i njihovim roditeljima: Prikaz socijalnih usluga u Gradu Zagrebu“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marina Milić.

Ad. 21.

Štefici Pavlić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Položaj djeteta u roditeljskim sukobima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

Ad. 22.

Božici Potočnik, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Postupanje poslodavaca prema zaposlenicima s problemom prekomjerne konzumacije alkoholnih pića koja ima posljedice na radnom mjestu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 23.

Renati Sever, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Multikulturalni pristup u obiteljskoj medijaciji“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanja Branica.

Ad. 24.

Ani Svalina, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj učinkovitosti i korisnosti pojedinačnog programa izdržavanja kazne zatvora – perspektiva zatvorenika“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 25.

Zoranu Vladušiću, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pastoralno savjetovanje kao suvremeni pristup pomaganja i sinteza duhovnog vodstva i psihoterapije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Gordana Berc.

Ad. 26.

Kseniji Vuković, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Perspektiva zatvorenica o kvaliteti njihovog života u Kaznionici u Požegi“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 27.

Matei Tkalčić odobrava se mirovanje studentskih obveza u akad. god. 2023./2024. na sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti.

Popis obavijesti