Ad. 2.
Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava za ak. god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.

Izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković predlaže se zamjenicom voditelja sveučilišnog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava.

Ad. 4. 

Skinuto s dnevnog reda


Ad. 5.
Prihvaća se prijedlog izmjena nositelja kolegija Strategijsko planiranje u socijalnoj politici na sveučilišnom specijalističkom studiju Socijalna politika i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.

Prihvaća se završni rad Marine Hranj Zeko s naslovom „Roditelji djece s teškoćama u razvoju – proces informiranja i ostvarivanja naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marine Hranj Zeko s naslovom „Roditelji djece s teškoćama u razvoju – proces informiranja i ostvarivanja naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv. prof. dr. sc. Marina Milić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

Ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Marije Balajić s naslovom „Primjena načela ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i utjecaj na hrvatsko pravo“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.

Ad. 8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Nikolete Borković Ljubić s naslovom „Supervizija pomagača žrtvama obiteljskog nasilja“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz

Ad. 9.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Tanje Kotolenko s naslovom „Edukativne potrebe medijatora početnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Alenke Ljubešić s naslovom „Vještina pregovaranja u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Maje Proso s naslovom „Doživljaj supervizanata o vlastitoj odgovornosti za uspješnost supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Ivane Šare s naslovom „Obilježja suroditeljstva nakon razvoda braka i mogućnosti obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad. 13.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Ivane Vlahek Teskera s naslovom „Primjene psihodramskih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Damir Miholić.

Ad. 14.

Ivani Bačić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustveno učenje u superviziji nakon edukacije iz perspektive supervizora početnika“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ad. 15.

Ivani Devčić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Psihosocijalni pristup u radu s roditeljima osoba s invaliditetom“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac.

Ad.16.

Antonu Finderleu, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Analiza modela fiskalne održivosti dječjih vrtića u Hrvatskoj: studija slučaja Središnje Istre“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.

Ad.17.

Franji Klešiću, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni susutav i fiskalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sustav financiranja Europske unije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Ad.18.

Iris Kollar, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Aktivno starenje na hrvatskim otocima: izazovi pristupa zdravstvenim uslugama i uslugama dugotrajne skrbi“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.

Ad.19.

Antoneli Petković, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Osobine ličnosti kao prediktori razdvojenog suroditeljstva“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 20.

Nadi Pirjać, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društva i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Skupština vjerovnika i njena uloga u stečajnom postupku“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

Ad. 21.

Zdravki Soldo, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Utjecaj civilnog društva na hrvatsku stambenu politiku“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina.

Ad. 22.

Vesni Totić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uključivanje mladih u volonterske aktivnosti: analiza i preporuke“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović.

Ad. 23.

Lei Tafra odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023/24. na doktorskom studiju pravne znanosti, smjer Pravo društava i trgovačko pravo.

Ad. 24.

Marku Andrijaniću produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024.

Student je dužan akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama. 

Ad. 25.

Ani Skorin Luketa odobrava se prijelaz sa znanstvenog magistarskog studija iz kaznenopravnih znanosti na sveučilišni specijalistički studij Kaznenopravne znanosti.

Ani Skorin Luketa priznaju se položeni ispiti na znanstvenom magistarskom studiju iz kaznenopravnih znanosti za predmete na sveučilišnom specijalističkom studiju kaznenopravne znanosti: Kazneno pravo za kazneno pravo opći dio (5 ECTS) i Kazneno pravo posebni dio (5 ECTS), Kazneno procesno pravo za Kazneno procesno pravo – opći dio (5 ECTS) i Kazneno procesno pravo posebni dio (5 ECTS), Kriminalistika za Kriminalistika (5 ECTS), Kriminologija za Kriminologija (5 ECTS), Sudska medicina za Sudska medicina (3 ECTS), Sudska psihijatrija za Sudska psihijatrija (3 ECTS), Mlađe osobe u kaznenom pravu za Mlađe osobe u kaznenom pravu (3 ECTS), Osobitosti delikvencije žena za Osobitosti delikvencije žena (3 ECTS), Sudska psihologija za Sudska psihologija ( 3 ECTS), Penologija za Uvod u penologiju i penitencijarno pravo (3 ECTS), Gospodarska kaznena djela za Gospodarska kaznena djela (3 ECTS), Dokazna sredstva u kaznenom postupku za Dokazna sredstva u kaznenom postupku (3 ECTS), Kazneno pravo – seminarski rad za kazneno pravo – seminarski rad (5 ECTS), Kazneno procesno pravo – seminarski rad za kazneno procesno pravo – seminarski rad (5 ECTS).

Ana Skorin Luketa u svrhu završetka sveučilišnog specijalističkog studija Kaznenopravne znanosti dužna je platiti školarinu za upis u III. semestar u iznosu 1.128,14 eura i napisati i obraniti završni rad.

Popis obavijesti