Ad. 2.
Prihvaća se završni rad Katarine Anđić s naslovom „Doprinos vještina i osobnih kvaliteta obiteljskih medijatora procesu medijacije: perspektiva obiteljskih medijatora“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Katarine Anđić s naslovom „Doprinos vještina i osobnih kvaliteta obiteljskih medijatora procesu medijacije: perspektiva obiteljskih medijatora“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 3.

Prihvaća se završni rad Ive Barić Milojković s naslovom „Iskustva i potrebe za supervizijom službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ive Barić Milojković s naslovom „Iskustva i potrebe za supervizijom službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 4. 

Prihvaća se završni rad Roberta Bertića s naslovom „Razvoj supervizijskih identiteta“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Roberta Bertića s naslovom „Razvoj supervizijskih identiteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Marije Roth Jelisavčić s naslovom „Kompetencijski okvir i samoprocjena kompetencija supervizora početnika i iskusnih supervizora“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marije Roth Jelisavčić s naslovom „Kompetencijski okvir i samoprocjena kompetencija supervizora početnika i iskusnih supervizora“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daria Rovan.

Ad. 6.

Prihvaća se završni rad Franje Šabana s naslovom „Mogućnost korištenja supervizije na daljinu u sustavu socijalne skrbi“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Franje Šabana s naslovom „Mogućnost korištenja supervizije na daljinu u sustavu socijalne skrbi“. u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Bernarde Vrtarić s naslovom „Percepcija dobrobiti uključivanja u društveno korisno učenje iz perspektive organizacija civilnog društva“, u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović.


Ad. 8.

Aleksandri Čepičik, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Usluga organiziranog stanovanja za osobe s mentalnim oštećenima – iskustva stručnih radnika Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI““.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.


Ad. 9.
Nikolini Klamer Radaš, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj članova obitelji osoba s demencijom korištenjem usluga trajnog smještaja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ana Štambuk.

Ad. 10.
Ivani Ružman,
polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Komparativna analiza politika usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada usmjerenih zaposlenim roditeljima u državama članicama Europske unije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.Ad. 11.
Mariji Juzbašić,
polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija i drugi oblici podrške tijekom velikih kriznih događaja“.
Za mentora se imenuje prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad. 12.
Produljuje se pravo studiranja na doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama:

  1. Tatjana Njegovan Zvonarević
  2. Edina Pulić

Studentice su dužne akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

Ad. 13.

Snježani Hrubec Totić ne odobrava se mirovanje studentskih obveza u akad. god. 2023./2024. na sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društava i trgovačko pravo.

Ad. 14.

Skinuto s dnevnog reda

 

Ad. 15.

Skinuto s dnevnog reda

Ad.16.

Upisuju se kandidatkinje/kandidati na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2023./2024. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidatkinja/kandidata za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2023./2024., koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Popis obavijesti