Ad. 2.
Prihvaća se završni rad Tamare Bobić s naslovom „Iskustva supervizije „na daljinu“ iz perspektive supervizora u edukaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tamare Bobić s naslovom „Iskustva supervizije „na daljinu“ iz perspektive supervizora u edukaciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daria Rovan.

Ad. 3.
Prihvaća se završni rad Ivane Ćosić Pregrad s naslovom „Supervizija usmjerena na traumu i mentalno zdravlje pomagača koji rade s traumatiziranom djecom i mladima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Ćosić Pregrad s naslovom „Supervizija usmjerena na traumu i mentalno zdravlje pomagača koji rade s traumatiziranom djecom i mladima“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Milice Gregurić Prugovečki s naslovom „Profesionalno sagorijevanje stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i značaj supervizije: spoznaje i izazovi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Milice Gregurić Prugovečki s naslovom „Profesionalno sagorijevanje stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i značaj supervizije: spoznaje i izazovi“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv.  prof. dr. sc. Aleksndar Racz.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Sene Puhovski s naslovom „Značaj medijacijskih vještina pri rješavanju sukoba u obitelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sene Puhovski s naslovom „Značaj medijacijskih vještina pri rješavanju sukoba u obitelji“ u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 6.
Prihvaća se završni rad Tomislava Ramljaka s naslovom „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju: implikacije za psihosocijalnu praksu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tomislava Ramljaka s naslovom „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju: implikacije za psihosocijalnu praksu“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Razc, izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka.

Ad. 7.
Prihvaća se završni rad Katarine Vrlić s naslovom „Iskustva probacijskih službenika kao supervizanata pri uvođenju supervizije u Upravu za zatvorski susutav i probaciju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Katarine Vrlić s naslovom „Iskustva probacijskih službenika kao supervizanata pri uvođenju supervizije u Upravu za zatvorski susutav i probaciju“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Marine Hranj Zeko s naslovom „Roditelji djece s teškoćama u razvoju – proces informiranja i ostvarivanja naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv. prof. dr. sc. Marina Milić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Franje Šabana s naslovom „Mogućnost korištenja supervizije na daljinu u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 10.
Nikoleti Borković Ljubić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija pomagača žrtvama obiteljskog nasilja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad. 11.
Tanji Fabris, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odrednice neposrednog skrbništva iz perspektive socijalnih radnika“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović.

Ad. 12.
Mariji Kajtar Mikanović, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Strategije samopomoći u prevenciji sagorijevanja obiteljskog medijatora“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

Ad. 13.
Alenki Ljubešić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Vještina pregovaranja u obiteljskoj medijaciji“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

Ad. 14.
Maji Mance, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena FIDIC ugovora u praksi“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Antun Bilić.

Ad. 15.
Maji Proso, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija  psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj supervizanata o vlastitijoj odgovornosti za uspješnost supervizije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad.16.
Molba Ivana Domagoja Drmića za produžetak prava studiranja u ak.god. 2023./2024. na doktorskom studiju pravnih znanosti, smjer Kaznenopravne znanosti – skinuto sa dnevnog reda. 


 

Popis obavijesti