Ad. 2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava.

Ad. 3.

Prihvaća se prijedlog izmjena studijskog programa sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika u dijelu nositelja pojedinih kolegija i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4. 

Prihvaća se završni rad Kristine Leventić s naslovom „Percepcija zdravlja i zadovoljstvo kvalitetom života korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Kristine Leventić s naslovom „Percepcija zdravlja i zadovoljstvo kvalitetom života korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek“ u sastavu:vprof. dr. sc. Ana Štambuk, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.


Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Mate  Lukića s naslovom „Dostupnost socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mate  Lukića s naslovom „Dostupnost socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije“ u sastavu: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Veljko Đorđević.

Ad. 6.

Prihvaća se završni rad Nives Savanović s naslovom „Uvođenje supervizije u pravosudni sustav - iskustva i doživljaji supervizora“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nives Savanović s naslovom „Uvođenje supervizije u pravosudni sustav - iskustva i doživljaji supervizora“ u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


Ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Katarine Anđić s naslovom „Doprinos vještina i osobnih kvaliteta obiteljskih medijatora procesu medijacije: perspektiva obiteljskih medijatora“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 8.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Milica Gregurić Prugovečki s naslovom „Profesionalno sagorijevanje stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i značaj supervizije: spoznaje i izazovi“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 9.

Katarini Vrlić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva probacijskih službenika kao supervizanata pri uvođenju supervizije u Upravu za zatvorski sustav i probaciju“.

Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Katarine Vrlić s naslovom „Iskustva probacijskih službenika kao supervizanata pri uvođenju supervizije u Upravu za zatvorski sustav i probaciju“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.


Ad. 10.

Josipu Džakuli, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kršćanske dimenzije medijacije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ana Štambuk.

Ad. 11.
Nevenu Kočila, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Javnobilježnički polog“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Antun Bilić.

Ad. 12.
Karli Marić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifičnosti tretmana žena u zatvorskom sustavu iz perspektive stručnjaka“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Reana Bezić.

Ad. 13.

Nikolini-Nini Petković, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kvaliteta života u palijativnoj skrbi“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ana Štambuk.

Ad. 14.

Ivani Šare, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obilježja suroditeljstva nakon razvoda braka i mogućnosti obiteljske medijacije“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

Ad. 15.

Petri Kajić Pok produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Europsko pravo te se odobrava upis u akad.god. 2023./2024.

Studentica je dužna u akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

b) Mariji Kos produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Kaznenopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024.
Studentica je dužna akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

c) Mariji Kos produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društava i trgovačko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. Studentica je dužna akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Popis obavijesti