Ad. 2.
Prihvaća se prijedlog izmjena studijskog programa doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.

Prihvaća se prijedlog dopune izvedbenog plana poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer Javno pravo i javna uprava.

Prof. dr. sc. Đorđe Gardašević i izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković  imenuju se nositeljima izbornog kolegija Ustrojstvo i odgovornost vlasti i znanstveno-istraživačkog seminara Ustrojstvo i odgovornost vlasti.

Prijedlog se upućuje na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4. 

Prihvaća se prijedlog promjene naziva sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti  u sveučilišni specijalistički studij Građansko i obiteljsko pravo i postupak.

Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija Građansko i obiteljsko pravo i postupak stječe se akademski naziv specijalist građanskog i obiteljskog prava i postupka.

Prijedlog se upućuje na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Ad. 5.
Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika za ak. god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.

Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravne znanost za ak.god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 7.

Za voditeljicu doktorskog studija pravnih znanosti, smjer Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti predlaže se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Ad. 8.

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika predlaže se prof. dr. sc. Sonja Cindori.

Ad. 9.
Na sveučilišni specijalistički studij Javno pravo i javna uprava ima se pravo upisati:

- osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij prava

- osoba koja je završila drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja 

- osoba koja je završila stručni diplomski studij javne uprave uz najmanje pet godina radnoga staža u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim agencijama, javnim poduzećima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim javnopravnim tijelima.

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Na sveučilišni specijalistički studij Kaznenopravne znanosti ima se pravo upisati:

- osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij prava

- osoba koja je završila drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja 

- osoba koja je završila stručni diplomski studij kriminalistike, uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja.

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.


Ad. 10.

Predlaže se pokretanje postupaka prestanka izvođenja sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika.

Ad. 11.
Prihvaća se završni rad Sare Gunjača s naslovom „Obilježja provedbe obiteljske medijacije u obiteljskim centrima u Republici Hrvatskoj“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sare Gunjača s naslovom „Obilježja provedbe obiteljske medijacije u obiteljskim centrima u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, doc. dr. sc. Nina Mešl.


Ad. 12.
Prihvaća se završni rad Mateja Hittnera s naslovom „Povijesni, javnofinancijski i pravni aspekti uvođenja poreza na nekretnine u pravni sustav Republike Hrvatske“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Mateja Hittnera s naslovom „Povijesni, javnofinancijski i pravni aspekti uvođenja poreza na nekretnine u pravni sustav Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Predrag Bejaković, izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac, izv. prof. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad. 13.

Prihvaća se završni rad Ive Lovrin s naslovom „Pristanak kod kaznenih djela protiv spolne slobode“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ive Lovrin s naslovom „Pristanak kod kaznenih djela protiv spolne slobode“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa.

Ad. 14.

Prihvaća se završni Tee Ljubić s naslovom „Obiteljska medijacija u imovinskopravnim sporovima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tee Ljubić s naslovom „Obiteljska medijacija u imovinskopravnim sporovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić, prof. dr. sc. Branka Rešetar.

Ad. 15.

Prihvaća se završni Andree Pofuk s naslovom „Proračunski nadzor iz perspektive ostvarivanja proračunskih načela: višegodišnjeg planiranja, dobrog financijskog upravljanja i načela točnosti“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Andree Pofuk s naslovom „Proračunski nadzor iz perspektive ostvarivanja proračunskih načela: višegodišnjeg planiranja, dobrog financijskog upravljanja i načela točnosti“ u sastavu: prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Jakša Puljiz.

Ad. 16.
Prihvaća se završni Bernardice Stipić s naslovom „Postupak utvrđivanja nezakonitosti odluka o lokalnim porezima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Bernardice Stipić s naslovom „Postupak utvrđivanja nezakonitosti odluka o lokalnim porezima“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izv. prof. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad. 17.

Prihvaća se završni Ivančice Varjačić s naslovom „Kaznena djela prijetnje i nametljivog ponašanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivančice Varjačić s naslovom „Kaznena djela prijetnje i nametljivog ponašanja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad.18.
Prihvaća se završni Ivana Gorana Wintera s naslovom „Pravne posljedice osude u hrvatskom pravnom sustavu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivana Gorana Wintera s naslovom „Pravne posljedice osude u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović

Ad.19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ive Barić Milojković s naslovom „Iskustva i potrebe za supervizijom službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković; izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.20.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Roberta Bertića s naslovom „Razvoj supervizijskog identiteta“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof.  dr. sc. Antonija Žižak.

                                 
Ad. 21.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ivane Ćosić Pregrad s naslovom „Supervizija usmjerena na traumu i mentalno zdravlje pomagača koji rade s traumatiziranom djecom i mladima“, u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 22.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Mate Lukića s naslovom „Dostupnost socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije“, u sastavu: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Veljko Đorđević.     

Ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Sene Puhovski s naslovom „Značaj medijacijskih vještina pri rješavanju sukoba u obitelji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 24.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Tomislava Ramljaka s naslovom „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju: implikacije za psihosocijalnu praksu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.


Ad. 25.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Marije Roth Jelisavčić s naslovom „Kompetencijski okvir i samoprocjena kompetencija supervizora početnika i iskusnih supervizora“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Daria Rovan.

Ad. 26.

Milici Gregurić Prugovečki, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Profesionalno sagorijevanje stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i značaj supervizije: spoznaje i izazovi“.

Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac.

Ad. 27.

Ivani Mandić Milas, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Transformacija Centra za rehabilitaciju Stančić – utjecaj razvoja i širenje inovativnih socijalnih usluga na život zajednice“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.

Ad. 28.

Franju Šabanu, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Mogućnost korištenja supervizije na daljinu u sustavu socijalne skrbi“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.

Ad. 29.

Ne odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika studentici Josipi Crnoja Bartolić.

Ne odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika studentici Tatjani Katkić Stanić.

Ad. 30.

 1. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Kaznenopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. studenticama:
 1. Dijana Grancarić
 2. Marlena Jukić
 3. Sandra Radanović

Studentice su dužna akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

 1. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. studentu Goranu Muiću.

Student je dužan akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Ad. 31.

 1. Aleksandri Došen odobrava se prijelaz s Poslijediplomskog znanstvenog studija iz građanskopravnih znanosti na sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti.

Aleksandri Došen ispiti položeni na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz građanskopravnih znanosti priznaju se u cijelosti kao ispiti položeni na sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti:

 1. Teorijske osnove građanskog prava
 2. Parnično procesno pravo
 3. Pravo osiguranja
 4. Obiteljsko pravo
 5. Stvarno pravo
 6. Obvezno pravo
 7. Pandektno pravo
 8. Europsko privatno pravo
 9. Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva
 10. Obiteljsko sudsko procesno pravo
 11. Seminarski rad I

Aleksandra Došen u svrhu završetka sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti dužna je položiti ispita:

 1. Izvanparnično i ovršno procesno pravo
 2. Seminarski rad II
 3. Seminarski rad III
 4. Završni rad

 1. Odobrava se upis Tini Ćorić na sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanost u ak. god. 2023./2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Popis obavijesti