Ad.2.
Za voditeljicu doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika predlaže se prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, a zamjenicu  voditeljice izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.


Ad.3.

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo predlaže se izv. prof. dr. sc. Melita Carević.

Ad. 4. 

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu predlaže se prof. dr. sc. Kristina Urbanc, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad. 5.

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika predlaže se izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić.

Ad. 6.

Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika i sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustavi i fiskalna politika predlaže se prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Ad. 7.

Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer pravo društava i trgovačko pravo i poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo u razdoblju od 1. studenog 2023. do 1. studenog 2026. predlaže se prof. dr. sc. Nina Tepeš.

Ad. 8.

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu predlaže se prof. dr. sc. Kristina Urbanc.


Ad. 9.

Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 10.
Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu u ak.god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo u ak.god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Kaznenopravne znanosti u ak.god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prihvaća se prijedlog izvedbenog plana sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika u ak.god. 2023./2024. i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 11.
Predlaže se pokretanje postupaka prestanka izvođenja sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu.

Ad. 12.
Prihvaća se završni rad Andreje Peršin Horvat s naslovom „Izazovi profesionalne etike iz perspektive obiteljskih medijatora“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Andreje Peršin Horvat s naslovom „Izazovi profesionalne etike iz perspektive obiteljskih medijatora, u sastavu: prof. dr. sc. Nino Žganec, izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta, prof. dr. sc. Danijel Labaš.            

Ad. 13.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Andree Pofuk s naslovom „Proračunski nadzor iz perspektive ostvarivanja proračunskih načela: višegodišnjeg planiranja, dobrog financijskog upravljanja i načela točnosti“, u sastavu: prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Jakša Puljiz.                                             

Ad. 14.

Katarini Anđić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doprinos vještina i osobnih kvaliteta obiteljskih medijatora procesu medijacije: perspektiva obiteljskih medijatora“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanja Branica.

Ad. 15.

Glorjani Čičak, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih sudskih odluka u upravnom sporu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Lana Ofak.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Glorjane Čičak s naslovom „Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćnih sudskih odluka u upravnom sporu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Lana Ofak, prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Ad. 16.
Tanji Kotolenko, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Edukativne potrebe medijatora početnika“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ad. 17.

Tomislavu Ramljaku, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju: implikacije za psihosocijalnu praksu“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka.

Ad. 18.
Anti Paiću, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Klauzula „ključ u ruke“ kod Ugovora o građenju“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić.

Ad. 19.
Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer Pravo društava i trgovačko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. studentu:
Tomislavu Valičeviću
Student je dužan akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024
Ad. 20.

Ad.20.

Produljuje se pravo studiranja na doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama:

 1. Giovana Armano
 2. Jelena Šamarija

Studentice su dužne akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

                                 
Ad. 21.

Vlatki Anić odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika.

Ad. 22.

 1. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Kaznenopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. studentici Vesni Rogulj.
  Studentica je dužna akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

   
 2. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Supervizija psihosocijalnog rada te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentu:
    1. Nikoleta Borković Ljubić
    2. Saša Jeričević
    3. Renata Jurčević
    4. Ivana Kokić Ajazaj
    5. Tamara Kotarski
    6. Rajka Papić
    7. Dubravka Šebić Stoček

Studentice/student su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

 1. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentu:
    1. Anton Finderle
    2. Silvija Kišiček Brunović
    3. Marina Košćak
    4. Dubravka Poljak

Studentice/student su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    


d)         Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Psihosocijalni pristup u socijalnom radu te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama:

1. Tanja Fabris

2. Ksenija Vuković

Studentice su dužne akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka


e)
        Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom specijalističkom studiju Europsko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. studentici Antoniji Kovačić.
Studentica je dužna akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Ad. 23.
Loreni Kostelec odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na sveučilišnom specijalističkom studiju Fiskalni sustav i fiskalna politika.

Nini Očko odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na sveučilišnom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija.

Ivani Žiljak odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na sveučilišnom specijalističkom studiju Europsko pravo.

Ad. 24.

Silviju Fučecu odobrava se ispis s doktorskog studija pravne znanosti, smjer europsko pravo i povrat uplaćene školarine za peti semestar studija u iznosu 1.128,14 eura.

Ad. 25.

Ivoni Lenkert odobrava se ispis sa sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo.

Ad. 26.

Tei Džaić odobrava se prijelaz s poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti na sveučilišni specijalistički studij Kaznenopravne znanosti.

Tei Džaić priznaju se položeni ispiti na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju pravnih znanosti, smjer kaznenopravne znanosti:

Kriminologija (5 ECTS)

Kriminalistika (5 ECTS)

Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju (3 ECTS)

Gospodarska kaznena djela (3 ECTS)

Sudska psihijatrija (3 ECTS)

Tea Džinić u svrhu završetka sveučilišnog specijalističkog studija Kaznenopravne znanosti dužna je položiti razliku ispita i napisati i obraniti završni rad.

Ad. 27.

Upisuju se kandidatkinje/kandidati na poslijediplomski specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost u ak. god. 2023./2024. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidatkinja/kandidata za upis na poslijediplomski specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost u ak. god. 2023./2024. koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad. 28.

Upisuju se kandidatkinje na poslijediplomski specijalistički studij Supervizija u psihosocijalnom radu u ak. god. 2023./2024. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidatkinja za upis na poslijediplomski specijalistički studij Supervizija u psihosocijalnom radu u ak. god. 2023./2024. koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad. 29.

Upisuju se kandidatkinje na doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika u ak. god. 2023./2024. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidatkinja za upis na doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika u ak. god. 2023./2024. koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.30.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Martine Krišto, s nazivom Upravljanje materijalnim sredstvima u javnom sektoru na primjeru HŽ Infrastrukture d.o.o.“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, dr. sc. Vjekoslav Bratić.

Ad.31.

Za voditeljicu sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravna znanosti  predlaže se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Popis obavijesti