Ad.2.

Prihvaća se završni rad Marije Grepo s naslovom „Postupak donošenja i nadzor nad prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marije Grepo s naslovom „Postupak donošenja i nadzor nad prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Mateja Held, doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko.


Ad.3.

Prihvaća se završni rad Snježane Hrubec Totić s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Snježane Hrubec Totić s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.
 

Ad. 4. 

Prihvaća se završni rad Sabine Kliman s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika doma za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sabine Kliman s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika doma za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić..


Ad. 5.

Prihvaća se završni rad Anđele Kujundžić s naslovom „Fenomenološke osobnosti i zaštite žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anđele Kujundžić s naslovom „Fenomenološke osobnosti i zaštite žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.


Ad. 6.

Prihvaća se završni rad Filipa Lažete s naslovom „Uloga supervizije u obrazovanju studenata socijalnog rada“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Filipa Lažete s naslovom „Uloga supervizije u obrazovanju studenata socijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

Ad. 7.

Prihvaća se završni rad Ivane Lokas Šćetko s naslovom „Obilježja supervizijskih grupa i strategije pristupanja supervizora vođenju grupne supervizije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Lokas Šćetko s naslovom „Obilježja supervizijskih grupa i strategije pristupanja supervizora vođenju grupne supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.


Ad. 8.

Prihvaća se završni rad Ljiljane Malčić s naslovom „Emocionalne potrebe i osnaživanje roditelja u kontekstu medijacije razvoda“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Ljiljane Malčić s naslovom „Emocionalne potrebe i osnaživanje roditelja u kontekstu medijacije razvoda“, u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Martina Ferić.

Ad. 9.

 

Prihvaća se završni rad Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“, u sastavu: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 10.

Prihvaća se završni rad Đenis Sambol s naslovom „Pravni status i financiranje nerazvrstanih cesta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Đenis Sambol s naslovom „Pravni status i financiranje nerazvrstanih cesta“, u sastavu: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Stjepan Gadžo.

Ad. 11.
Prihvaća se završni rad Nike Skelina s naslovom „Ljudsko dostojanstvo kao dio ustavnog identiteta Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nike Skelina s naslovom „Ljudsko dostojanstvo kao dio ustavnog identiteta Europske unije“, u sastavu: dr. sc. Davor Petrić, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić.

Ad. 12.
Prihvaća se završni rad Anamarije Skušić Kolar s naslovom „Iskustva organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i procesa deinstitucionalizacije – perspektiva djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih odgajatelja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anamarije Skušić Kolar s naslovom „Iskustva organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i procesa deinstitucionalizacije – perspektiva djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih odgajatelja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Ivana Maurović

Ad. 13.

Prihvaća se završni rad Ivane Šešo s naslovom „Kršenje načela povjerljivosti u superviziji – perspektiva supervizanata zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Zagreb“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Šešo s naslovom „Kršenje načela povjerljivosti u superviziji – perspektiva supervizanata zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Zagreb“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Lea Šugman Bohinc

Ad. 14.

Prihvaća se završni rad Alise Tomašek s naslovom „Cjeloživotno učenje: integracija iskustva i usavršavanje kompetencija supervizora u području psihosocijalnog rada“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Alise Tomašek s naslovom „Cjeloživotno učenje: integracija iskustva i usavršavanje kompetencija supervizora u području psihosocijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić

Ad. 15.

Prihvaća se završni rad Jelene Višić s naslovom „Specifičnosti obiteljske medijacije za različite vrste i faze razvoda braka s malodobnom djecom“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jelene Višić s naslovom „Specifičnosti obiteljske medijacije za različite vrste i faze razvoda braka s malodobnom djecom“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad. 16.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Kristine Anić Kuhar s naslovom „Interpersonalna neurobiologija supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 17.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Sanjice Grbavac s naslovom „Supervizija i transformacija domova socijalne skrbi“, u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 18.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Monike Hartek s naslovom „Nezaposlenost kao rizik mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Lelija Kiš-Glavaš.

Ad. 19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Sanje Jovanović s naslovom „Sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama: usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse s obvezama proizašlim iz Istambulske konvencije i prakse Europsko suda za ljudska prava“, u sastavu: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić.


Ad. 20.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Nevene Macan s naslovom „Medijacija roditeljskih sporova s osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.21.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Glorije Odobašić s naslovom „Izazovi u psihosocijalnom tretmanu ovisnosti u terapijskim zajednicama“, u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Veljko Đorđević

Ad. 22.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Sanje Poljak Tolić s naslovom „Društvena marginalizacija transrodnih osoba“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat,  prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 23.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Katarine Radat s naslovom „Razvoj pučkih kuhinja u Gradu zagrebu i socio-ekonomska obilježja korisnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, izv. prof. dr. sc. Ivana Marić.

Ad. 24.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Gorana Ranogajeca s naslovom „Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka u visokom obrazovanju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar; izv. prof. dr. sc. Marko Jurić; prof. dr. sc. Gordan Gledec.

Ad. 25.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Nives Savanović s naslovom „Uvođenje supervizije u pravosudni sustav – iskustva i doživljaj supervizora“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak 

Ad. 26.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ivane Šuša s naslovom „Doživljaj rukovodećih osoba u upravi za zatvorski sustav i probaciju o superviziji“, u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marijana Majdak, izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević.

Ad. 27.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ane Štifter s naslovom „Razlozi zastoja i intervencije u procesu obiteljske medijacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički 

Ad. 28.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Cvite Vasilj Studak s naslovom „Poremećaj hranjenja kod adolescenata“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić .

Ad. 29.

Tei Ljubić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obiteljska medijacija u imovinsko-pravnim sporovima“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Branka Rešetar.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Tee Ljubić s naslovom „Obiteljska medijacija u imovinsko-pravnim sporovima“, u sastavu: prof. dr. sc. Alen Uzelac, prof. dr. sc. Branka Rešetar, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić.

Ad. 30.

Tamari Bobić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva supervizije „na daljinu“ iz perspektive supervizora u edukaciji“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.


Ad. 31.

Mateju Hittneru, polazniku sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Povijesni, javnofinancijski i pravni aspekti uvođenja poreza na nekretnine u pravni sustav Republike Hrvatske“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Ad. 32.

Neveni Macan, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Obiteljska medijacija, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Medijacija roditeljskih sporova s osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 33.

Sanji Jovanović Karajić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sprečavanje i borba protiv nasilja na ženama: usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse s obvezama proizašlim iz Istambulske konvencije i prakse Europskog suda za ljudska prava“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

Ad. 34.

Ivani Mandić Milas, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Transformacija Centra za rehabilitaciju Stančić – Od Zavoda za duševno zaostalu djecu i omladinu do pružatelja inovativnih usluga u zajednici“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.

Ad. 35.

Mariji Roth Jelisavčić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kompetencijski okvir i samoprocjena kompetencija supervizora početnika i iskusnih supervizora“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 36.

Bernardici Stipić, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustavi fiskalan politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Postupak utvrđivanja nezakonitosti odluka o lokalnim porezima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Bernardice Stipić s naslovom „Postupak utvrđivanja nezakonitosti odluka o lokalnim porezima“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad. 37.
Sonji Borić Jurić odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2021./2022. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društva i trgovačko pravo.

 1. Mariji Đivanović odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Kaznenopravne znanosti.
 2. Silviji Knezić Vrhovec odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Javno pravo i javna uprava.
 3. Ljubici Krpelj odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne  znanosti.
 4. Manueli Lukšić odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2022./2023. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija.
 5. Martini Marušić Majica odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne  znanosti.
 6. Mariji Zrno Prošić odobrava se mirovanje studentskih prava i obveza u akad. god. 2023./2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društava i trgovačko pravo.

Ad. 38.

Produljuje se pravo studiranja na Doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Omer Ćorić
 2. Sunčica Dominiković Šafranić
 3. Anita Džombić
 4. Mirjana Grabar Kruljac
 5. Sanja Habus
 6. Antonija Kero
 7. Margareta Mesić
 8. Tereza Oreb
 9. Olivera Petrak
 10. Branka Peurača
 11. Ratimir Pilja
 12. Sanda Popović
 13. Božica Potočnik
 14. Nina Prosinečki
 15. Teodor Sabolić
 16. Dominik Sikirić
 17. Dunja Zlomislić

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 39.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Katarina Anđić
 2. Maca Arlov Bokan
 3. Silvija Čavić
 4. Gorana Depolo
 5. Sara Gunjača
 6. Katarina Katić
 7. Tea Ljubić
 8. Nevena Macan
 9. Antonela Petković
 10. Sena Puhovski
 11. Tanja Veršić
 12. Jelena Višić

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 40.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Supervizija psihosocijalnog rada te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Kristina Anić Kuhar
 2. Ivana Bačić
 3. Martina Bajto
 4. Iva Barić Milojković
 5. Natalija Barkiđija
 6. Davorka Belošević
 7. Robert Bertić
 8. Tatjana Bižić
 9. Tamara Bobić
 10. Antonela Bulešić
 11. Danijela Butković
 12. Marija Čarija
 13. Melita Čusek
 14. Ivana Ćosić Pregrad
 15. Olja Družić Ljubotina
 16. Maja Ernečić
 17. Milica Gregurić Prugovečki
 18. Danijela Ivanović
 19. Marijana Kletečki Radović
 20. Mihaela Kozina
 21. Andrea Krznar
 22. Janja Magdić
 23. Marina Majić
 24. Dragica Povrženić
 25. Hana Rižovski Delogu
 26. Marija Roth
 27. Nives Savanović
 28. Suzana Svetić
 29. Franjo Šaban
 30. Ivana Šuša
 31. Ivana Vlahek Teskera
 32. Katarina Vrlić

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 41.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Socijalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Elizabeta Dragičević
 2. Maja Gobac
 3. Iris Kollar
 4. Jelena Milin
 5. Stanka Oršolić
 6. Aleksandra Purkolt
 7. Maja Rajačić Pavlović
 8. Ivana Ružman
 9. Zdravka Soldo
 10. Sanja Vuletić

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 42.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Psihosocijalni pristup u socijalnom radu te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Maja Buntak
 2. Ivana Devčić
 3. Klaudija Devčić Majerić
 4. Ivana Đurek Setinšek
 5. Suzana Gumbas
 6. Monika Hartek
 7. Jadranka Hudek-Tomek
 8. Jelena Ivelić Telišman
 9. Ivana Jakelić
 10. Sandra Kos
 11. Mirela Lizačić-Mundjer
 12. Ivana Mandić Milas
 13. Mirjana Marojević
 14. Tamara Pejanović Jovanović
 15. Božica Potočnik
 16. Nadica Puškaš
 17. Ana Svalina
 18. Vesna Totić
 19. Cvita Vasilj Studak
 20. Aleksandra Vladušić
 21. Zoran Vladušić
 22. Nina Vračević Eškinja

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 43.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

    1. Petra Ambrozić Barić
    2. Andrea Bakić
    3. Branimir Brečević
    4. Marija Capruso Kulišić
    5. Slađana Čanković
    6. Slađana Čižmek
    7. Pavao Čota
    8. Ivan Dragičević
    9. Nikolina Dujić
    10. Mateja Horvatiček
    11. Ljubica Krpelj
    12. Domagoj Olujić
    13. Kristina Pavelić
    14. Kristina Raguž Mandurić
    15. Danijel Snoj
    16. Lucija Sokanović
    17. Filip Šimenc
    18. Matea Tkalčić
    19. Tanja Zaninović

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024

Ad. 44.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Europsko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Ivona Anić Miklec
 2. Marina Aralica Dodig
 3. Marina Balentović
 4. Nikolina Bartolčić
 5. Marija Dill Bračić
 6. Lidija Gerbus
 7. Irena Glogovšek Strahovnik
 8. Martina Grdić
 9. Franka Gruja
 10. Marijana Herout
 11. Matija Horvat
 12. Lea Huljenić Muity Čoh
 13. Sanja Jovanović Karajić
 14. Dalibor Legac
 15. Sandra Mirić
 16. Sandra Papac
 17. Jelena Pejanović
 18. Petricio Marcos Petrić
 19. Martina Poljak
 20. Igor Radelić
 21. Ivana Rajčić Perić
 22. Kristina Rudec
 23. Tomislav Sadrić
 24. Damir Seferagić
 25. Jan Stijačić
 26. Ana Tropina Stojić
 27. Ivan Vrdoljak
 28. Vesna Žulj
 29. Ivana Župan

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.

Ad. 45.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Kaznenopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Iva Arapović
 2. Marija Balajić
 3. Anita Bilandžić
 4. Marijana Butković
 5. Anamarija Drožđan-Kranjčec
 6. Dijana Grancarić
 7. Aleksandra Horvat
 8. Kristijan Kevešević
 9. Jelena Levak
 10. Iva Lovrin
 11. Krešimir Mamić
 12. Neda  Marasović
 13. Ljiljan Maravić Pirš
 14. Amalija Matečić
 15. Nikolina Milošević
 16. Buga Mrzljak Stenzel
 17. Kristina Petlić
 18. Jovana Puhalo
 19. Sandra Radanović
 20. Martina Rak
 21. Edin Sarajlić
 22. Tomislav Sertić
 23. Mia Škrtić
 24. Oliver Topalović
 25. Ivančica Varjačić
 26. Zoran Vinković
 27. Melita Zelić
 28. Danijela Zubčić
 29. Ivan Goran Winter

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                           
 

Ad. 46.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Javno pravo i javna uprava te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Mihaela Andrić
 2. Dario Badovinac
 3. Ana Borčić
 4. Marija Grepo
 5. Margareta Habazin
 6. Mato Jurišić
 7. Silvija Knezić Vrhovec
 8. Martina Krišto
 9. Andrea Pofuk
 10. Hrvoje Sešek
 11. Hrvoje Vindakijević

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Ad. 47.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društava i trgovačko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Lovro Badžim
 2. Gabriela Banić
 3. Sonja Borić Jurić
 4. Ines Božić
 5. Tanja Božić
 6. Nebojša Bulka
 7. Ivana Filipović
 8. Renata Flinta
 9. Martina Gajski
 10. Ignacija Glavina
 11. Snježana Hrubec Totić
 12. Mario Ivančev
 13. Zlatka Jonjić
 14. Kemal Kapić
 15. Marija Kišan
 16. Dijana Kladar
 17. Kosjenka Krapac
 18. Lea Krleža
 19. Neven Kočila
 20. Andrej Kuželički
 21. Maja Mance
 22. Ivana Mandić
 23. Ivana Manestar
 24. Doris Martinović
 25. Aljma Memeti
 26. Ana Mlačić
 27. Karlo Muratagić
 28. Josipa Nikolić
 29. Jadranka Nižić Peroš
 30. Tin Oraić
 31. Ante Paić
 32. Nada Pirjać
 33. Andrea Pogarčić
 34. Martina Pušić Buljat
 35. Stella Pušić
 36. Morana Rešetar
 37. Lovre Sardelić
 38. Ana Serdar
 39. Andreja Slišković
 40. Hrvoje Spajić
 41. Andrea Štifanić
 42. Gordana Veselski
 43. Hrvoje Vučić
 44. Franka Vuletić
 45. Tea Vuletin
 46. Andrija Zelenika
 47. Marija Zrno Prošić

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    


Ad. 48.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Fiskalni sustav i fiskalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Maja Barberić
 2. Petra Biočić
 3. Allin Brgudac Hržica
 4. Ante Gluić
 5. Franjo Klešić
 6. Denis Marić
 7. Ana Perković Bašnec
 8. Željko Pavličić
 9. Davor Sesar
 10. Petra Šimunović

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Ad. 49.

Produljuje se pravo studiranja na Sveučilišnom specijalističkom studiju Međunarodno javno i međunarodno privatno te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studentici/studentu:

 1. Krešimir Fureš
 2. Iva Svalina

Studentica/student su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

Ad. 50.

Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer pravo društava i trgovačko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Dorotea Benković
 2. Jelena Blagus
 3. Petar Ceronja
 4. Katica Ivanoska Jurjević
 5. Jurica Kvartuč
 6. Vlado Lalić
 7. Stjepan Lović
 8. Marija Miličević
 9. Brankica Mandrapa
 10. Ajka Ševerdija
 11. Vana Vrsalović                                                                                                             

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

b) Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer javno pravo i javna uprava te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Slavica Banić
 2. Anica Drmić Kunić
 3. Dalibor Franulović
 4. Damir Kaufman
 5. Mirna Kezele
 6. Davor Rajčić
 7. Suzana Šop
 8. Ana Totić                 

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.    

c) Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1.   Katica Baotić
 2. Ira Marija Cerinski
 3. Sabina Đipalo
 4. Maroje Katalinić
 5. Marta Šamota Galjer
 6. Adam Šućur
 7. Koraljka Tomašić
 8. Gordana Venier           

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.

d) Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer europsko pravo te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Silvije Fučec
 2. Petra Komadina
 3. Mia Mihovilović
 4. Danijel Stanković
 5. Marija Štambuk
 6. Ana Vargek Stilinović
 7. Davor Vuletić                                                              

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

f) Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer građanskopravne i obiteljskopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Ivan Belaj
 2. Dubravka Bevandić
 3. Josip Dešić
 4. Zorana Kostović Tojčić
 5. Tihomir Kovačić
 6. Martina Maršić
 7. Marijan Šakota
 8. Antun Žagar                                                  

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

g) Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer fiskalni sustav i fiskalna politika te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:

 1. Senka Franić
 2. Sanda Kapetanović
 3. Mislav Meter Pavić
 4. Blaženka Pavliček Budimir
 5. Zlatko Vranješ                                                       

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024. 

 1. Produljuje se pravo studiranja na sveučilišnom (doktorskom) studiju pravne znanosti - smjer kaznenopravne znanosti te se odobrava upis u akad. god. 2023./2024. sljedećim studenticama/studentima:
 1. Miroslav Babić
 2. Jelena Damjanović Barić
 3. Ines Bojić
 4. Lidija Horvat
 5. Nenad Igrec
 6. Zorislav Kaleb
 7. Alan Kubat
 8. Ivica Luketić
 9. Iva Milković
 10. Ljiljana Stipišić
 11. Valentina Šapina                                                  

Studentice/studenti su dužni akad. god. 2023./2024. upisati uz plaćanje školarine i ispunjenje svih ostalih pretpostavki za provedbu upisa u skladu s primjenjivim pravilima i uputama, do početka akad. god. 2023./2024.                                                                                          

                                                                                  

Ad. 51.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:

Luciji Sokanović priznaju se položeni ispiti na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz građanskopravnih znanosti za ispite položene na sveučilišnom specijalističkom studiju Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti:

Poslijediplomski znanstveni studija iz građanskopravnih znanosti

Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti

Teorijske osnove građanskog prava

Teorijske osnove građanskog prava (5 ECTS)

Obvezno pravo

Obvezno pravo (8 ECTS)

Parnično procesno pravo

Parnično procesno pravo (6 ECTS)

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo (6 ECTS)

Odabrani instituti obiteljskog prava

Obiteljsko pravo (6 ECTS)

Ad. 52.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku:
Budući da prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Fakultet, po završetku studija, studentu/ici mora izdati diplomu i dopunsku ispravu o studiju, Vijeće poslijediplomskih studija donosi ovu odluku o načinu na koji treba omogućiti upis u ISVU sustav predmeta i ispita koje doktorand/ica nije položio/la u okviru upisanog studija, nego su priznati na temelju rješenja o odobravanju upisa u četvrti ili peti semestar Doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, ili na temelju rješenja o odobravanju upisa u četvrti ili peti semestar Doktorskog studija iz pravnih znanosti, različitih smjerova („stari“ doktorski studij iz pravnih znanosti). 

Prilikom donošenja rješenja o odobrenju upisa u četvrti ili peti semestar doktorskog studija, na temelju završenog drugog studijskog programa i na temelju usporedne analize studijskih programa, sukladno uvriježenoj praksi postupanja, nisu bili poimence popisani predmeti, odnosno ispiti koji se priznaju kao položeni, nego su samo utvrđivani sadržaji koje je određeni doktorand/ica bio dužan/na položiti prije pristupanja izradi i obrani doktorske disertacije. Zbog toga Fakultet ne može osigurati podatke koje mora sadržavati dopunska isprava, kao što su popis položenih ispita i ostvareni uspjeh, odnosno ocjena na svakom ispitu. Također dolazi do neusklađenosti osvojenih ECST bodova po upisanom studijskom programu.
Trenutno u takvim slučajevima ISVU sustav de facto pokazuje kao da doktorandi/ce priznate predmete nisu polagali/e, pa onda nisu niti ostvarili/e programom predviđene ECTS bodove. Da bi sustav generirao ispravne podatke o ostvarenim ECTS bodovima, rješenje je da se za takve predmete u sustav unese još jedan istoimeni predmet s drugačijom šifrom, tako da bude dio studijskog plana. Uz taj predmet, dakle kojeg doktorand/ica nije polagao/la, ali je de facto priznat prilikom odobrenja upisa, stajat će oznaka "p" kao "položen", ali neće stajati ocjena. No, uz njega će se vezati ECTS bodovi. Na ovaj način riješena su dva aktualna predmeta u kojima je trebalo izdati uvjerenje o doktoratu znanosti, te će se i ubuduće rješavati predmeti u kojima nije moguće niti retroaktivno, na temelju usporedne analize studijskih programa (zbog izmjena i dopuna studijskih programa), poimence popisati predmete, odnosno ispite s drugog studija koji se priznaju kao položeni, jednako kao i njihova ocjena. Svaki predmet rješavat će se pojedinačno. U predmetima u kojima je to moguće, voditelji/ce studija provest će usporednu analizu studijskih programa i Vijeću poslijediplomskih studija predložit će donošenje odluke o priznavanju pojedinih položenih ispita, uključujući i ostvarene ocjene. U tim će slučajevima generiranje svih isprava iz sustava biti u skladu s upisanim studijskim programom.
Pri izdavanju diplome i dopunske isprave o studiju, voditelji/ce studija moraju voditi računa o tome je li od upisa studija do trenutka završetka bilo izmjena u studijskom programu, budući da diploma i dopunske isprave moraju pokazivati podatke o programu koji je stvarno upisan i završen. Zbog toga ubuduće treba voditi računa da se pri svakoj izmjeni studijskog programa odredi rok u kojemu studij aktivni studenti/ce moraju završiti, odnosno mogućnost prelaska na novi studijski program, koja uključuje i polaganje eventualnih razlikovnih ispita.
                    

Popis obavijesti