Ad.2.
Prihvaća se završni rad Silvane Jurič s naslovom „Sagorijevanje na poslu i emocionalne kompetencije supervizora“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Silvane Jurič s naslovom „Sagorijevanje na poslu i emocionalne kompetencije supervizora“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Ljubice Hajnić s naslovom „Specifičnosti suvoditeljstva u obiteljskoj medijaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ljubice Hajnić s naslovom „Specifičnosti suvoditeljstva u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Siniše Salajstera s naslovom „Opskrba električnom energijom kao djelatnost od općeg interesa“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Siniše Salajstera s naslovom „Opskrba električnom energijom kao djelatnost od općeg interesa“,  u sastavu: izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Nikola Popović.

Ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ivane Đurek Setinšek s naslovom „Iskustva stručnjaka uključenih u provedbu produženog stručnog postupka“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, izv. prof. dr. sc. Ivana Maurović.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ane Hermanović s naslovom „Potreba za podrškom i supervizijom formalnih njegovatelja osoba koje su preživjele holokaust“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvija Rusac, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Snježane Jurakić s naslovom „Potreba za supervizijom stručnih djelatnika na poslovima rane intervencije“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Natalija Lisak Šegota.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ivane Lokas Šćetko s naslovom „Obilježja supervizorskih grupa i strategije pristupanja supervizora vođenju grupne supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Alise Tomašek s naslovom „Cjeloživotno učenje: integracija iskustva i usavršavanje kompetencija supervizora u području psihosocijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Jelene Višić s naslovom „Specifičnosti obiteljske medijacije za različite vrste i faze razvoda braka s malodobnom djecom“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Dubravke Žderić s naslovom „Doživljaj stresora i potreba za supervizijom učitelja predmetne nastave koji vode razredni odjel u osnovnoj školi“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Daria Rovan.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Sandre Radanović s naslovom „Oblici kaznenog djela teškog ubojstva“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ivančice Varjačić s naslovom „Kaznena djela prijetnje i nametljivog ponašanja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Marije Grepo s naslovom „Postupak donošenja i nadzor nad prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Mateja Held, doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko.

Ad. 15.
Robertu Bandovu, polazniku Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kvaliteta života i socijalna podrška depresivnih bolesnika“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat.

Ad. 16.
Sanjici Grbavac, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija i transformacija domova socijalne skrbi“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac.

Ad. 17.
Doris Martinović, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izmjena cijene kod ugovora o građenju“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Antun Bilić.

Ad. 18.
Ivanu Goranu Winteru, polazniku Sveučilišnog specijalističkog studija Kaznenopravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravne posljedice osude u hrvatskom pravnom sustavu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivanu Goranu Winteru s naslovom „Pravne posljedice osude u hrvatskom pravnom sustavu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 19.
Branimiru Zmijanoviću odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društva i trgovačko pravo.

Ad. 20.
Martini Krišto odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023.  na Sveučilišnom specijalističkom studiju Javno pravo i javna uprava.


 


 Popis obavijesti