Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija – 26. travnja 2023.

Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika.

Ad.3.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni specijalistički studij Supervizija u psihosocijalnom radu.

Ad. 4. 
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Tamare Bogdanović s naslovom „Utjecaj pretjeranog pravnog formalizma na mogućnost ostvarenja načela zabrane diskriminacije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tamare Bogdanović s naslovom „Utjecaj pretjeranog pravnog formalizma na mogućnost ostvarenja načela zabrane diskriminacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić.

Ad. 6.
Prihvaća se završni rad Katie Klarin s naslovom „Usmrćenje vlastitog djeteta kao privilegirana okolnost – analiza povijesnog razvoja, fenomenoloških osobitosti i obilježja djela“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Katie Klarin s naslovom „Usmrćenje vlastitog djeteta kao privilegirana okolnost – analiza povijesnog razvoja, fenomenoloških osobitosti i obilježja djela“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić.


Ad. 7.
Prihvaća se završni rad Valentine Kozjak s naslovom „Doživljaj skrbi za osobe lišene poslovne sposobnosti iz perspektive skrbnika članova obitelji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Valentine Kozjak s naslovom „Doživljaj skrbi za osobe lišene poslovne sposobnosti iz perspektive skrbnika članova obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.

Ad. 8.
Prihvaća se završni rad Maje Škifić s naslovom „Značaj emocija straha, srama i ljutnje u postupku obiteljske medijacije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Maje Škifić s naslovom „Značaj emocija straha, srama i ljutnje u postupku obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.


Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Antonele Bulešić s naslovom „Doživljaj supervizije iz perspektive probacijskih službenika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Ljubice Hajnić s naslovom „Specifičnosti su-voditelja u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Anđele Kujundžić s naslovom „Fenomenološke osobitosti i zaštita žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Ljiljane Malčić s naslovom „Emocionalne potrebe i osnaživanje roditelja u kontekstu medijacije razvoda“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Martina Ferić.

Ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Nike Skelina s naslovom „Ljudsko dostojanstvo kao dio ustavnog identiteta Europske unije“, u sastavu: dr. sc. Davor Petrić, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić.

Ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Anamarije Skušić Kolar s naslovom „Iskustva organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i procesa deinstitucionalizacije – perspektiva djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih odgajatelja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ivana Maurović

Ad. 15.
Ivani Đurek Setinšek, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva stručnjaka uključenih u provedbu produženog stručnog postupka“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 16.
Ani Hermanović, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potrebe za podrškom i supervizijom formalnih njegovatelja osoba koje su preživjele Holokaust“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad. 17.
Snježani Jurakić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potrebe za supervizijom stručnih djelatnika na poslovima rane intervencije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad. 18.
Kristini Leventić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Percepcija zdravlja i zadovoljstvo kvalitetom života korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 19.
Sanji Poljak Tolić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Društvena marginalizacija transrodnih osoba“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 20.
Alisi Tomašek, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Cjeloživotno učenje: integracija iskustva i usavršavanje kompetencija supervizora u području psihosocijalnog rada“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad. 21.
Dubravki Žderić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj stresora i potreba za supervizijom učitelja predmetne nastave koji vode razredni odjel u osnovnoj školi“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Laklija.

 

Ad. 22.

Ivani Župan, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravo na poštovanje obiteljskog života u praksi Suda Europske unije s posebnim osvrtom na najbolji interes djeteta“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Irena Majstorović.

 

Ad.23.

Nevenu Kočili odobrava se prijelaz s Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz prava društava i trgovačkog prava na Sveučilišni specijalistički studij Pravo društva i trgovačko pravo i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.

Neven Kočila dužan je u svrhu završetka Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društva i trgovačko pravo napisati i obraniti završni rad (24 ECTS).

      

Ad.24.

Katarini Milas odobrava se prijelaz s Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz prava društava i trgovačkog prava na Sveučilišni specijalistički studij Pravo društva i trgovačko pravo i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.

Katarina Milas dužna je u svrhu završetka Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društva i trgovačko pravo položiti ispite iz nastavnih predmeta:

- Pravo društva - opći dio (6 ECTS)

- Trgovačko pravo - opći dio (6 ECTS)

- Društva kapitala (6 ECTS)

- Trgovački ugovori (6 ECTS)

- Izborni predmet I semestar (6 ECTS)

- Izborni predmet II semestar (6 ECTS)

- Seminarski rad II (3 ECTS)

- Završni rad (24 ECTS)
Popis obavijesti