Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na sveučilišni specijalistički studij Fiskalni sustav i fiskalna politika.

Ad.3.
I.    Školarina za poslijediplomske doktorske studije (dalje u tekstu: studiji) određena je odlukom Fakultetskog vijeća prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis na pojedini doktorski studij, odnosno smjer doktorskog studija. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.
II.    Student/ica koji/a nakon završetka semestra za koji je podmirio/la školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan/na je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.
III. Naknada za polaganje ispita te izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi: 
-  student/ica koji/a položi sve ispite te izradi i obrani doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima iz 2016. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) nije dužan/na platiti naknadu za polaganje ispita, odnosno za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine za jedan semestar studija;
-  student/ica koji/a je upisao/la zadnji semestar studija, ali nije položio/la sve ispite, odnosno nije izradio/la i obranio/la doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika, dužan/na je platiti naknadu za produljenje studija sukladno članku 22. stavku 1. i 3. Pravilnika, i to u visini školarine za jedan semestar studija.
IV.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad. 4. 
I.    Školarinu za poslijediplomske specijalističke studije (dalje u tekstu: studiji) određuje Fakultetsko vijeće prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis na pojedini specijalistički studij. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.
II.    Student/ica koji/a nakon završetka semestra za koji je podmirio/la školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan/na je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.
III. Naknada za polaganje ispita te izradu i obranu završnog specijalističkog rada određuje se kako slijedi: 
-  student/ica koji/a položi sve ispite te izradi i obrani završni specijalistički rad u roku iz članka 20. stavka 1. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima iz 2016. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) nije dužan/na platiti naknadu za polaganje ispita, odnosno za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine za jedan semestar studija;
-  student/ica koji/a je upisao/la zadnji semestar studija, ali nije položio/la sve ispite, odnosno nije izradio/la i obranio/la završni specijalistički rad u roku iz članka 20. stavka 1. Pravilnika, dužan/na je platiti naknadu za produljenje studija sukladno članku 20. stavku 2. Pravilnika, i to u visini školarine za jedan semestar studija.
IV.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Ive Prskalo s naslovom „Iskustva, potrebe i prepreke supervizije u radu s netretmanskim osobljem u zatvorskom sustavu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ive Prskalo s naslovom „Iskustva, potrebe i prepreke supervizije u radu s netretmanskim osobljem u zatvorskom sustavu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 6.
Prihvaća se završni rad Gordana Pintara s naslovom „Sklapanje ugovora o osiguranju života“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Gordana Pintara s naslovom „Sklapanje ugovora o osiguranju života“, u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta  Radionov Karlović, prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić.
Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Valentine Kozjak s naslovom „Doživljaj skrbi za osobe lišene poslovne sposobnosti iz perspektive skrbnika članova obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc. dr. sc. Jelena Ogresta, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.

Ad. 8.
Ivani Ćosić Pregrad, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Supervizija psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija usmjerena na traumu i mentalno zdravlje pomagača koji rade s traumatiziranom djecom i mladima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 9.
Kristini Rudec, polaznici sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom u Republici Hrvatskoj – regulatorni okvir i praktični izazovi“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Melita Carević.

Ad. 10.
Upisuju se kandidati/kandidatkinje na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava u ak. god. 2022./2023. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidata/kandidatkinja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava  u ak. god. 2022./2023., koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
Na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava u ak. god. 2022./2023., pravovremeno su podnesene prijave ukupno dvadeset i jednog kandidata/kandidatkinje, od kojih dvadeset u cijelosti ispunjavaju uvjete za upis, dok se za jednu kandidatkinju čeka odluka Povjerenstva za priznavanje inozemnih diploma Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 11.
Upisuju se kandidati/kandidatkinje na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2022./2023. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidati/kandidatkinja za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2022./2023., koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
Na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2022./2023., pravovremeno su podnesene prijave ukupno sedam kandidata/kandidatkinja, od kojih pet u cijelosti ispunjavaju uvjete za upis, dok se jednoj kandidatkinji odobrava upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava uz ovladavanje razlikovnim sadržajem sukladno čl. 14. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedna kandidatkinja ne zadovoljava uvjete za upis.

Ad. 12.
Upisuju se kandidati/kandidatkinje na poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti u ak. god. 2022./2023. prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidata/kandidatkinja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti u ak. god. 2022./2023., koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
Na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti u ak. god. 2022./2023., pravovremeno su podnesene prijave ukupno devet kandidata/kandidatkinja koji u cijelosti ispunjavaju uvjete za upis.

 

 

 

 

 


 

Popis obavijesti