Ad. 2.

Prihvaća se završni rad Tatjane Dragičević s naslovom „Uloga supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa u organizacijama civilnog društva“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tatjane Dragičević s naslovom „Uloga supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa u organizacijama civilnog društva“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Olivera Topalovića s naslovom „Kriminalistički i kaznenopravni aspekti dokazne radnje prepoznavanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić.

Ad. 4. 
Marini Hranj Zeko, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Roditelji djece s teškoćama u razvoju – proces informiranja i ostvarivanja naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić.

Ad. 5.
Sabini Kliman polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika doma za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Zdravka Leutar.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sabine Kliman s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika doma za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Danom donošenja ove odluke prestaju važiti odluke Vijeća poslijediplomskih studija, klasa: 640-01/19-23/6, ur. broj: 251-55-19-13 od 3. srpnja 2019. i klasa: 640-01/22-23/10, ur. broj: 251-55-22-11 od  21. prosinca 2022.

Ad. 6.

Kosjenki Krapac, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ništetnost odluka glavne skupštine odnosno skupštine u društvima kapitala“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

Ad. 7.
Đenis Sambol, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravni status i financiranje nerazvrstanih cesta“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Marko Šikić.

Ad. 8.
Lei Huljenić Muity Čoh, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Rad na daljinu – adekvatnost pravnog uređenja s aspekta ICT industrije/Telework–adequacy of legal regulation from the aspect of the ICT industry“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

Ad. 9.
Mariji Grepo, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Postupak donošenja i nadzor nad prostornim planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Mateja Held.

Ad. 10.
Katji Klarin, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Usmrćenje vlastitog djeteta kao privilegirana okolnost – analiza povijesnog razvoja, fenomenoloških osobitosti obilježja djela“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Munivrana.

Popis obavijesti