Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Ivane Rugle s naslovom „Mišljenje sudionika o uspješnosti procesa obiteljske medijacije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Rugle s naslovom „Mišljenje sudionika o uspješnosti procesa obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Zrinke Janžek s naslovom „Doprinos teorija atribucija razumijevanju partnerskih sukoba“. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Zrinke Janžek s naslovom „Doprinos teorija atribucija razumijevanju partnerskih sukoba“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek.

Ad. 6.
Prihvaća se završni rad Hrvoja Domića s naslovom „Kaznenopravni i prekršajno pravni aspekti sprječavanja nereda na nogometnim stadionima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Hrvoja Domića s naslovom „Kaznenopravni i prekršajno pravni aspekti sprječavanja nereda na nogometnim stadionima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tatjane Dragičević s naslovom „Uloga supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa u organizacijama civilnog društva“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Silvane Jurič s naslovom „Sagorijevanje na poslu i emocionalne kompetencije supervizora“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Gordana Pintara s naslovom „Sklapanje ugovora o osiguranju života“, u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sabine Kliman s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika Doma za odrasle osobe „Sveta Nedjelja“- Nedešćina“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ive Prskalo s naslovom „Iskustva, potrebe i prepreke supervizije u radu s netretmanskim osobljem u zatvorskom sustavu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 12.
Sari Gunjača, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Obilježja provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskim centrima u Republici Hrvatskoj“.Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc. 

Ad. 13.
Ivi Lovrin polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pristanak kod kaznenih djela protiv spolne slobode“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Maja Munivrana. 

Ad. 14.
Sandri Radanović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Oblici kaznenog djela teškog ubojstva“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović. 

Ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog specijalističkog rada  Marine Hranj Zeko s naslovom „Roditelji djece s teškoćama u razvoju – proces informiranja i ostvarivanja naknada i usluga u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

Ad. 16.
Andrei Krznar odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. listopada  2022. do 1. rujna 2023. na Poslijediplomskom doktorskom  studiju Socijalni rad i socijalna politika.

Ad. 17.
Ivi Olujić odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. listopada 2022. do 28. veljače 2023. na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.


 

Popis obavijesti