Ad.2.
Prihvaća se završni rad Marte Cifrek-Kolarić s naslovom „Doživljaj profesionalnog stresa i potreba za supervizijom kod djelatnika odjela tretmana u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Marte Cifrek-Kolarić s naslovom „Doživljaj profesionalnog stresa i potreba za supervizijom kod djelatnika odjela tretmana u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Tihana Novak

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Ane Đurkov s naslovom „Pravo djeteta na izražavanje mišljenja – implikacije za obiteljsku medijaciju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ane Đurkov s naslovom „Pravo djeteta na izražavanje mišljenja – implikacije za obiteljsku medijaciju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Danijela Šincek, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Lidije Koletić s naslovom „Uloga i postupci socijalnih radnika u bolnici iz perspektive osoba oboljelih od depresije i shizofrenije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lidije Koletić s naslovom „Uloga i postupci socijalnih radnika u bolnici iz perspektive osoba oboljelih od depresije i shizofrenije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.

Ad. 5.
Ljiljani Malčić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije odobrava se tema završnog rada s naslovom „Emocionalne potrebe i osnaživanje roditelja u kontekstu medijacije razvoda“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Sanje Kuvačić s naslovom „Emocije u superviziji psihosocijalnog rada iz perspektive teorije privrženosti“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Tatjana Rožić.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog specijalističkog rada  Anđele Kujundžić s naslovom „Fenomenološke osobitosti i zaštita žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić.

Ad. 8.
Sonji Oković odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. listopada  2022. do 30. rujna 2023. na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika.

Ad. 9.

Kseniji Sviben ne odobrava se mirovanje studentskih obveza na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika.

Ad. 10.
Kristini Kulić  odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. listopada  2022. do 30. rujna 2023. na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika.

Ad. 11.
Kristini Neral Ključević odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 9. studenoga 2022. do 7. svibnja 2023. na poslijediplomskom specijalističkom studiju, smjer građanskopravne i obiteljskopravna znanost.


Ad. 12.
Tei Martinović odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. listopada 2022. do 28. veljače 2023. na poslijediplomskom specijalističkom  studiju, smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika.

Popis obavijesti