Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava.

Ad.3.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti.

Ad. 4. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Rugle s naslovom „Mišljenje sudionika o uspješnosti procesa obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

Ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Maje Škifić s naslovom „Značaj emocija straha, srama i ljutnje u postupku obiteljske medijacije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lidije Koletić s naslovom „Uloga i postupci socijalnih radnika u bolnici iz perspektive osoba oboljelih od depresije i shizofrenije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Snježane Hrubec Totić s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 8.
Tatjani Dragičević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu  odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa u organizacijama civilnog društva“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 9.
Bernardi Vrtarić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Percepcija dobrobiti uključivanja u društveno korisno učenje iz perspektive organizacija civilnog društva“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke.

Ad. 10.
Anamariji Skušić Kolar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i procesa deinstitucionalizacije  - perspektiva djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih odgajatelja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada  Alenke Ljubešić s naslovom „Vještina pregovaranja u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Lidija Arambašić

Ad. 12.
Snježani Hrubec Totić odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 12. ožujka 2023. na poslijediplomskom specijalističkom  studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Ad. 13.
Upisuju se kandidati na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije  u ak. god. 2022./2023. prema i pod uvjetima određenim u popisu kandidata za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije u ak.god. 2022./2023. koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Popis obavijesti