Ad.2.
Prihvaća se prijedlog izmjena izvedbenog plana Poslijediplomskog doktorskog pravnog studija – smjer kaznenopravne znanosti i Poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti i upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.3.
Prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac imenuje se drugom mentoricom Ivici Luketiću pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu".

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Slavena Gulića s naslovom „Socijalna isključenost kao čimbenik delinkvencije i radikalizacije mladih u odabranim državama EU-a“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Slavena Gulića s naslovom „Socijalna isključenost kao čimbenik delinkvencije i radikalizacije mladih u odabranim državama EU-a“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Darie Rovan s naslovom „Razvoj modela metodske supervizije za mentore učitelja pripravnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Darie Rovan s naslovom „Razvoj modela metodske supervizije za mentore učitelja pripravnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marte Cifrek-Kolarić s naslovom „Doživljaj profesionalnog stresa i potreba za supervizijom djelatnika odjela tretmana u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Tihana Novak.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Zdravke Leutar s naslovom „Duhovnost u superviziji psihosocijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Štambuk, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Zrinke Janžek s naslovom „Doprinos teorija atribucija razumijevanju partnerskih odnosa “, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Gordana Stojisavljevića s naslovom „Prisutnost i obilježja nasilja u partnerskim odnosima u visoko konfliktnim razvodima brakova“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ane Đurkov s naslovom „Pravo djeteta na izražavanje mišljenja – implikacije za obiteljsku medijaciju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Danijela Šincek, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić.

Ad. 11.
Lidiji Koletić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga i postupci socijalnih radnika u bolnici iz perspektive osoba oboljelih od depresije i shizofrenije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović.

Ad. 12.
Valentini Kozjak polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj skrbi za osobe lišene poslovne sposobnosti iz perspektive skrbnika članova obitelji“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Jelena Ogresta.

Ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tatjane Dragičević s naslovom „Uloga supervizije u smanjivanju profesionalnog stresa u organizacijama civilnog društva“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljiljane Malčić s naslovom „Emocionalne potrebe i osnaživanje roditelja u kontekstu medijacije razvoda“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Martina Ferić.

 

Ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Bernarde Vrtarić s naslovom „Percepcija dobrobiti uključivanja studenata u društveno korisno učenje iz perspektive organizacija civilnog društva – očekivanja i motivacija“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović.

Ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sare Gunjača s naslovom „Obilježja provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskim centrima u Republici Hrvatskoj“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Nina Mešl.

Ad. 17.
Ivani Leskovar odobrava se prijelaz sa magistarskog-znanstvenog studija iz prava društava i trgovačkog prava na poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.

Ivana Leskovar dužna je u svrhu završetka poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava položiti ispite iz nastavnih predmeta:
Pravo društava - opći dio (6 ECTS)

Trgovačko pravo - opći dio (6 ECTS)
Društava kapitala (6 ECTS)

Trgovački ugovori ( (6 ECTS)

Tri izborna predmeta I semestar  (18 ECTS)

Tri izborna predmeta II semestar (18 ECTS)

Seminarski rad I (3 ECTS)

Seminarsi rad II (3 ECTS)

Završni rad (24 ECTS)

Školarina za upis trećeg semestra iznosi 9.000,00 kn.

Ad. 18.

Snježani Hrubec Totić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.Popis obavijesti