Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije

Ad.3.
Predlaže se spajanje predmeta „Opća načela u praksi Suda Europske unije“ (3 ECTS) i „Metodologija prava Europske unije“ (3 ECTS), koji se izvode na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz europskog prava u jedinstveni predmet pod nazivom „Metodologija prava Europske unije“ (6 ECTS).
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenuje se nositeljicom predmeta, a dr. sc. Nika Bačić Selanec suradnicom.

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Helene Potočki s naslovom „Doživljaj kompetentnosti u primjeni komunikacijskih vještina kod supervizora u edukaciji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Helene Potočki s naslovom „Doživljaj kompetentnosti u primjeni komunikacijskih vještina kod supervizora u edukaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Darie Rovan s naslovom „Razvoj modela metodske supervizije za mentore učitelja pripravnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Slavena Gulića s naslovom „Socijalna isključenost kao čimbenik delinkvencije i radikalizacije mladih u odobrenim državama EU-a“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zoran Šućur, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Ad. 7.
Ivančici Varajčić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kaznena djela prijetnje i nametljivog ponašanja“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

Ad. 8.
Andreji Peršin Horvat polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izazovi profesionalne etike iz perspektive obiteljskih medijatora“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.

Ad. 9.
Silvani Jurič polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sagorijevanje na poslu i emocionalne kompetencije supervizora“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nevene Macan s naslovom „Medijacija roditeljskih sporova s osobama s  poteškoćama mentalnog zdravlja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad. 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lidije Koletić s naslovom „Uloga i postupci socijalnih radnika u bolnici iz perspektive osoba oboljelih od depresije i shizofrenije“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Lana Mužinić.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valentine Kozjak s naslovom „Doživljaj skrbi za osobe lišene poslovne sposobnosti iz perspektive skrbnika članova obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc. dr. sc. Jelena Ogresta, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.

Ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Anamarije Skušić Kolar s naslovom „Iskustva organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i procesa deinstitucionalizacije  - perspektiva djece i mladih s problemima u ponašanju i njihovih odgajatelja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, doc. dr. sc. Ivana Maurović.

Ad. 14.
Upisuje se kandidatkinja Dora Marija Pavečić na poslijediplomski specijalistički pravni studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2021./2022.

Ad. 15.
Odobrava se Luki Kelleru upis u 5. semestar na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju, smjer Javno pravo i javna uprava, uz snošenje svih troškova studija u 5. i 6. semestru studija u iznosu od HRK 8.500,00 po semestru.

Popis obavijesti