Ad.2.
Predlaže se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika za razdoblje 2018. – 2022.

Ad.3.
Martini Grdić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka na javne registre, s posebnim osvrtom na zemljišne knjige“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Jurić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Martine Grdić s naslovom „Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka na javne registre, s posebnim osvrtom na zemljišne knjige“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, izv. prof. dr. sc. Hano Ernst.

Ad. 4. 
Mariji Balajić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena načela ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava i utjecaj na hrvatsko pravo“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

Ad. 5.
Izvješće mentora o ocjeni tema završnog rada Snježane Hrubec Totić s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, skinuto s dnevnog reda.

Ad. 6.
Filipu Lažeti polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije psihosocijalnog rada, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga supervizije u obrazovanju studenata socijalnog rada“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ad. 7.
Jeleni Višić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifičnosti obiteljske medijacije za različite vrste i faze razvoda braka s malodobnom djecom“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Andreje Peršin Horvat s naslovom „Izazovi profesionalne etike iz perspektive obiteljskih medijatora“, u sastavu: doc. dr. sc. Jelena Ogresta, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Danijel Labaš.

Ad. 9.
Upisuje se kandidatkinja Maja Đerek na poslijediplomski specijalistički pravni studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2021./2022.Popis obavijesti