Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Tatjane Pogarčić s naslovom „Kvaliteta skrbi prema članovima obitelji hrvatskih branitelja iz perspektive stručnih djelatnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tatjane Pogarčić s naslovom „Kvaliteta skrbi prema članovima obitelji hrvatskih branitelja iz perspektive stručnih djelatnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Marijana Braš.

Ad. 4. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Ivanov Jukić s naslovom „Ovrha na patentu i metode procjene vrijednosti patenta“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, doc. dr. sc. Marko Bratković.

Ad. 5.
Moniki Hartek polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Nezaposlenost kao rizik mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac.

Ad. 6.
Martini Rak polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravo na branitelja po vlastitom izboru“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

Ad. 7.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Jelene Višić s naslovom „Specifičnosti obiteljske medijacije za različite vrste i faze razvoda braka s malodobnom djecom“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad. 8.

Lei Krleža odobrava se prijelaz s četverosemestralnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava na trosemestralni poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.

Lea Krleža dužna je u svrhu završetka poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava  položiti ispite iz nastavnih predmeta: Pravo društava – opći dio (6 ECTS), Trgovačko pravo – opći dio (6 ECTS), Društva kapitala (6 ECTS), Trgovački ugovori (6 ECTS), Izborni predmet II semestra (6 ECTS), Seminarski rad II (3 ECTS), Završni rad (24 ECTS).

Školarina za upis trećeg semestra iznosi 9.000,00 kn.

Ad. 9.
Upisuju se kandidati na poslijediplomski specijalistički pravni studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2021./2022. prema i pod uvjetima određenim u popisu kandidata za upis na poslijediplomski specijalisitički studij Javno pravo i javna uprava u akad. god. 2021./2022. 
koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Popis obavijesti