Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava.

Ad.3.
Za voditelja poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna  uprava predlaže se izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, zamjenika voditelja prof. dr. sc. Robert Podolnjak i tajnicu studija izv. prof. dr. sc. Mateja Held.

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Sandre Artuković Kunšt s naslovom „Bračna stečevina i primjena načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sandre Artuković Kunšt s naslovom „Bračna stečevina i primjena načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

Ad. 5.
Prihvaća se završni rad Ivane Tomašić Bogović s naslovom „Diskriminacija i transparentnost u javnoj nabavi i narušavanje tržišnog natjecanja na razini Europske unije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Tomašić Bogović s naslovom „Diskriminacija i transparentnost u javnoj nabavi i narušavanje tržišnog natjecanja na razini Europske unije“, u sastavu: izv. prof.dr.sc. Marko Turudić; doc. dr. sc. Melita Carević, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Ad. 6.
Ivani Ivanov Jukić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ovrha na patentu i metode procjene vrijednosti patenta“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.Popis obavijesti