Ad.2.
Prihvaća se završni rad Vedrane Vitez s naslovom „Motivacija za sudjelovanje školskih pedagoginja u superviziji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vedrane Vitez s naslovom „Motivacija za sudjelovanje školskih pedagoginja u superviziji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. emeritus Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak.

Ad.3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sandre Artuković Kunšt s naslovom „Bračna stečevina i primjena načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić


Ad. 4. 
Snježani Hrubec Totić odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. rujna do 1. prosinca 2021. na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Popis obavijesti