Ad.2.
Za voditelja sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija pravne znanosti – smjer pravo društava i trgovačko pravo i poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava predlaže se prof. dr. sc. Petar Miladin u razdoblju 1. studenog 2021. do 1. studenog 2023.
Ad.3.
Za voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne predlaže se izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, zamjenika voditelja prof. dr. sc. Robert Podolnjak i tajnicu studija doc. dr. sc. Mateja Held.
Ad. 4. 
Za zamjenicu voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti predlaže se izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić.
Ad.5.
Prihvaća se završni rad Valentine Bilić s naslovom „Supervizija kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Valentine Bilić s naslovom „Supervizija kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daria Tot,.
Ad.6. 
Prihvaća se završni rad Matije Zeke s naslovom „Upravni spor protiv odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja kao iznimka od vođenja spora pune jurisdikcije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Matije Zeke s naslovom „Upravni spor protiv odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja kao iznimka od vođenja spora pune jurisdikcije“, u sastavu: prof.dr.sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
Ad.7.
Ivani Šešo, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kršenje načela povjerljivosti u superviziji – perspektiva supervizanata zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Zagreb“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
Ad.8.
Marti Cifrek-Kolarić, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj profesionalnog stresa i potreba za supervizijom djelatnika odjela tretmana u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.
Ad.9.
Vedrani Vitez, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Motivacija za sudjelovanje školskih pedagoginja u superviziji“.
Za mentora se imenuje prof. emeritus Dean Ajduković.
Ad.10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tereze Klen s naslovom „Oblici međunarodne policijske suradnje“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Željko Karas.
Ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Helene Potočki s naslovom „Uloga obiteljske medijacije u procesu rješavanja spornih obiteljskih pitanja kod uvjetno otpuštenih osuđenika“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.
Ad.12. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Katarine Tomanović s naslovom „Iskustva probacijskih službenika kao supervizanata pri uvođenju supervizije u upravu za zatvorski sustav i probaciju“, u sastavu:    prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz.
Ad.13.
Jeleni Levak odobrava se produljenje statusa studenta na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kaznenopravnih znanosti do 30. rujna 2022. 
Ad.14.
Kristini Neral Ključević odobrava se mirovanje obveza na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti do 30. rujna 2022. 
Ad.15.
Ivančici Bobek odobrava se mirovanje obveza na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz europskog prava do 30. rujna 2022. 
Ad.16.
Tanji Božić odobrava se mirovanje obveza na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz prava društava i trgovačkog prava  do 30. rujna 2022. 
 

Popis obavijesti