Ad.2.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plana poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija – smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.
Ad.3.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Pravne znanosti – smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti predlaže se izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana.
Ad. 4. 
Terezi Klen, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Oblici međunarodne policijske suradnje“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Zoran Burić.
Ad.5.
Tamari Bogdanović, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Utjecaj pretjeranog pravnog formalizma na ostvarivanje načela zabrane diskriminacije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević.
Ad.6. 
Prihvaća se završni rad Liane Miloš s naslovom „Doživljaj specijaliziranog udomiteljstva – perspektiva djece s problemima u ponašanju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Liane Miloš s naslovom „Doživljaj specijaliziranog udomiteljstva – perspektiva djece s problemima u ponašanju“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković. izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak
Ad.7.
Prihvaća se završni rad Sanjina Dukića s naslovom „Katastrofe u globaliziranom svijetu i psihosocijalni problemi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sanjina Dukića s naslovom „Katastrofe u globaliziranom svijetu i psihosocijalni problemi“, u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.
Ad.8.
Prihvaća se završni rad Ingrid Floigl Lončar s naslovom „Zaštita trudnica od otkaza u pravu EU“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ingrid Floigl Lončar s naslovom „Zaštita trudnica od otkaza u pravu EU“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko  Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, izv. prof. dr.sc. Sandra Laleta.
Ad.9.
Prihvaća se završni rad Nine Radolović s naslovom „Odabrana pitanja pravnog uređenja ponuda za preuzimanje“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Nine Radolović s naslovom „Odabrana pitanja pravnog uređenja ponuda za preuzimanje“, u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Antun Bilić, akademik Jakša Barbić.
Ad.10.
Prihvaća se završni rad Danijele Juranić s naslovom „Imovinska i neimovinska šteta – opći i posebni propisi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Danijele Juranić s naslovom „Imovinska i neimovinska šteta – opći i posebni propisi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.
Ad.11.
Heleni Potočki, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj kompetentnosti u primjeni komunikacijskih vještina kod supervizora u edukaciji“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Lidija Arambašić.
Ad.12. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Kemala Kapića s naslovom „Zlouporaba mjenice i mjeničnih radnji u pravnom prometu“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.
Ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marte Cifrek-Kolarić s naslovom „Doživljaj profesionalnog stresa i potreba za supervizijom kod djelatnika odjela tretmana u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Tihana Novak.
Ad.14.
Ivi Jelaviću ne odobrava se prijelaz na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti – smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika.
Ad.15.
Terezi Klen odobrava se produljenje statusa studenta na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kaznenopravnih znanosti do 30. rujna 2022. 
Ad.16.
Ne odobrava se postavljeni zahtjev za prijelaz studenata poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, generacija 2019./2020., na doktorski studij.

 

 

Popis obavijesti