Ad.2.
Predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Iris Goldner Lang za voditeljicu poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, a zamjenicu voditeljice doc. dr. sc. Melita Carević.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Petre Rex Mihelec s naslovom „Faktoring u Republici Hrvatskoj uz osvrt na faktoring u međunarodnoj trgovini“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Petre Rex Mihelec s naslovom „Faktoring u Republici Hrvatskoj uz osvrt na faktoring u međunarodnoj trgovini“, u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

Ad. 4. 
Prihvaća se završni rad Snježane Bubenik s naslovom „Razvoj obiteljske medijacije u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Snježane Bubenik s naslovom „Razvoj obiteljske medijacije u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr.sc. Josip Janković.

Ad.5.
Prihvaća se završni rad Lucijane Rupić Krstić s naslovom „Neka obilježja posla i potreba za supervizijom medicinskih sestara i tehničara u psihijatrijskim bolnicama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lucijane Rupić Krstić s naslovom „Neka obilježja posla i potreba za supervizijom medicinskih sestara i tehničara u psihijatrijskim bolnicama“, u sastavu: prof. dr. sc. Marija Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.6. 
Ivi Barić Milojković, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva i potrebe za supervizijom službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.7.
Ivi Prskalo, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva, potrebe i prepreke supervizije u radu s netretmanskim osobljem u zatvorskom sustavu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.8.
Kristini Anić Kuhar, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Interpersonalna neurobiologija supervizije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.9.
Nives Savanović, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uvođenje supervizije u pravosudni sustav – iskustva i doživljaji supervizora“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.10.
Slavenu Guliću, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Socijalna isključenost kao čimbenik delinkvencije i radikalizacije mladih u odabranim državama EU-a“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Zoran Šućur.

Ad.11.
a)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Liane Miloš s naslovom „Doživljaj specijaliziranog udomiteljstva – perspektiva djece s problemima u ponašanju“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sanjina Dukića s naslovom „Katastrofe u globaliziranom svijetu i psihosocijalni problemi“, u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

c)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Nine Radolović s naslovom „Odabrana pitanja pravnog uređenja ponude za preuzimanje“, u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, doc. dr. sc. Antun Bilić, akademik Jakša Barbić.

Ad.12. 
a)     Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Antonele Petković s naslovom „Osobne ličnosti kao prediktori razdvojenog suroditeljstva“, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek
b    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Filipa Lažete s naslovom „Uloga supervizije u obrazovanju studenata socijalnog rada“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.
c)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Šešo s naslovom „Kršenje načela povjerljivosti u superviziji – perspektiva supervizanata zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Zagreb“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Lea Šugman Bohinc.
d)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada prof. dr. sc. Zdravke Leutar s naslovom „Duhovnost u superviziji psihosocijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Štambuk, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad.13.
Ivani Cvetković odobrava se upis u IV semestar poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija-smjer Pravo društava i trgovačko pravo.
Ivana Cvetković  dužna je u svrhu završetka poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija – smjer Pravo društava i trgovačko pravo upisati i položiti dva opća predmeta jedan iz prvog i jedan iz drugog semestra i napisati i obraniti doktorski rad.                                 

Ad.14.
Lari Celić odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 24. studenog 2019. do 19. studenog 2020. na poslijediplomskom specijalističkom studiju-smjer Pravo društava i trgovačko pravo.

Popis obavijesti