Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.

Ad.3.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava.

Ad.4.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz fiskalnog sustava i fiskalne politike.

Ad.5.

Prihvaća se završni rad Vedrana Medakovića s naslovom „Pravo Europske unije o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima u praksi hrvatskih sudova“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vedrana Medakovića s naslovom „Pravo Europske unije o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima u praksi hrvatskih sudova“, u sastavu: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

Ad.6.
Prihvaća se završni rad Tomislava Krušlina s naslovom „'Neovisan sud' u praksi Suda Europske unije“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tomislava Krušlina s naslovom „'Neovisan sud' u praksi Suda Europske unije“, u sastavu: prof.dr.sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

Ad.7.

Anamariji Kobačić Trošelj polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Potreba za supervizijom stručnih radnika centara za socijalnu skrb“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Anamarije Kobačić Trošelj s naslovom „Potreba za supervizijom stručnih radnika centara za socijalnu skrb“, u sastavu: prof.dr.sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad.8.
Matiji Zeki polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Upravni spor protiv odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja kao iznimka od vođenja spora pune jurisdikcije“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Matije Zeke s naslovom „Upravni spor protiv odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja kao iznimka od vođenja spora pune jurisdikcije“, u sastavu: prof.dr.sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Ad.9.
Ivani Tomašić Bogović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Diskriminacija i transparentnost u javnoj nabavi i narušavanje tržišnog natjecanja na razini Europske unije“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Melita Carević.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Tomašić Bogović s naslovom „Diskriminacija i transparentnost u javnoj nabavi i narušavanje tržišnog natjecanja na razini Europske unije“, u sastavu: izv. prof.dr.sc. Marko Turudić, doc. dr. sc. Melita Carević, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Ad.10.
Petri Rex Mihelec polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Faktoring u Republici Hrvatskoj uz osvrt na faktoring u međunarodnoj trgovini“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Petre Rex Mihelec s naslovom „Faktoring u Republici Hrvatskoj uz osvrt na faktoring u međunarodnoj trgovini“, u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

Ad.11.
Danijeli Juranić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljsko pravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Imovinska i neimovinska šteta – opći i posebni propisi“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Saša Nikšić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Danijele Juranić s naslovom „Imovinska i neimovinska šteta – opći i posebni propisi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić; prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Ad.12.
Gordanu Pintaru, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Sklapanje ugovora o osiguranju života“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Jasenko Marin.

Ad.13.
Nini Radolović, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odabrana pitanja pravnog uređenja ponude za preuzimanje“.
Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Antun Bilić.

Ad.14.
Lovri Badžimu, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Raspolaganje pravom na vlastiti lik sportaša“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović.

Ad.15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ingrid Floigl Lončar s naslovom „Zaštita trudnica od otkaza u pravu EU“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko  Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, izv. prof. dr.sc. Sandra Laleta.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Lucijane Rupić Krstić s naslovom „Neka obilježja posla i potreba za supervizijom medicinskih sestara i tehničara u psihijatrijskim bolnicama“, u sastavu: prof. dr. sc. Marija Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ive Prskalo s naslovom „Iskustva, potrebe i prepreke supervizije u radu s netretmanskim osobljem u zatvorskom sustavu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ive Barić Milojković s naslovom „Iskustva i potrebe za supervizijom službenika odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Nives Savanović s naslovom „Uvođenje supervizije u pravosudni sustav – iskustva i doživljaji supervizora“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Silvija Rusac, doc. dr. sc. Danijela Šincek.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Kristine Anić Kuhar s naslovom „Interpersonalna neurobiologija supervizije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Slavena Gulića s naslovom „Socijalna isključenost kao čimbenik delikvencije i radikalizacije mladih u odabranim državama EU-a“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zoran Šućur, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Popis obavijesti