Ad.2.
Sanjinu Dukiću, polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Katastrofe u globaliziranom svijetu i psihosocijalni problemi“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Renata Greguraša s naslovom „Nasilje u obitelji: izazov za policiju i pravosuđe“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Renata Greguraša s naslovom „Nasilje u obitelji: izazov za policiju i pravosuđe“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa.

Ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Anamarije Kobačić Trošelj s naslovom „Potreba za supervizijom stručnih radnika centara za socijalnu skrb“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

Ad.5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Snježane Bubenik s naslovom „Razvoj obiteljske medijacije u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr.sc. Josip Janković.

Ad.6.
Mladenu Samardžija Gregoriću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na sestrinstvo kao reguliranom profesijom“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Mladena Samardžije Gregorića s naslovom „Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na sestrinstvo kao reguliranom profesijom“, u sastavu: prof.dr.sc. Iris Goldner Lang, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, doc. dr. sc. Dunja Duić.

Ad.7.

Igoru Pauliću odobrava se prijelaz s doktorskog studija iz fiskalnog sustav i fiskalne politike na specijalistički studij iz fiskalnog sustav i fiskalne politike i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedenom planu.

Ad.8.

Ivi Kero odobrava se nastavak studija na specijalističkom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti i ponovni upis u IV. semestar studija.
Naknada za produljenje studija  iznosi  8.500,00 kn.

Ad.9.
Odobrava se studentima Poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava generaciji 2019. produljenje studentskih prava do 1. ožujka 2023.
Tijekom 2020. godine, zbog pandemije Covid-19 te potresa u gradu Zagrebu bilo je otežano i usporeno održavanje nastave na specijalističkom studiju iz europskog prava. Iz tog je razloga odlučeno da se redoviti rok  za dovršetak specijalističkog studija za generaciju studenata upisanih 2019. godine produlji za jedan semestar do 1. ožujka 2023.

Popis obavijesti