ad 2. 

Prihvaća se završni rad Ružice Pandža s naslovom „Analiza provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskom centru u Vukovarsko- srijemskoj županiji u razdoblju 2016.-2017. godine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ružice Pandža s naslovom „Analiza provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskom centru u Vukovarsko- srijemskoj županiji u razdoblju 2016.-2017. godine“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Rešetar.

ad 3. 

a)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Željke Zrilić Ježek s naslovom „Dokazivanje u upravnom sporu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Lana Ofak, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

b)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Renate Greguraš s naslovom „Nasilje u obitelji: izazov za policiju i pravosuđe“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

ad 4. 
Sandri Artuković Kunšt, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljsko pravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Bračna stečevina i primjena načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

ad 5. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Helene Potočki s naslovom „Doživljaj kompetentnosti supervizora u edukaciji za provođenje supervizije iz perspektive komunikacijskih vještina“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Lidija Arambašić.

ad.6.

Borisu Ljubiću odobrava se upis u IV semestar poslijediplomskog doktorskog studija-smjer Građanskopravne i obiteljskopravna znanost.

ad.7.

Ljiljani Košić odobrava se prijelaz s poslijediplomskog magistarskog - znanstvenog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na specijalistički studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti i upis u IV. semestar po važećem studijskom programu.

ad.8.

Borisu Grguriću odobrava se prijelaz sa magistarskog-znanstvenog studija iz kazenenopravnih znanosti na specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti i upis u III semestar.

ad.9.

Petri Mostarčić Iković odobrava se prijelaz s četverosemestralnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava na trosemestralni poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.

Popis obavijesti