ad 2. 
Željki Zrilić Ježek, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Dokazivanje u upravnom sporu“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Lana Ofak.

ad 3.
Prihvaća se završni rad Ive Žic s naslovom „Uloga obveznog savjetovanja u procjeni mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja bračnih drugova u obiteljskoj medijaciji nakon obiteljskog nasilja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ive Žic s naslovom „Uloga obveznog savjetovanja u procjeni mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja bračnih drugova u obiteljskoj medijaciji nakon obiteljskog nasilja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

ad 4.
Branki Tutek, polaznici Poslijediplomskog specijalističkog studija iz Prava društava i trgovačkog prava odobrava se mirovanje studija u razdoblju od veljače 2019. godine do 28. veljače 2021. godine. Vrijeme kroz koje polaznici miruju obveze ne računa se u trajanje Studija. Vrijeme kroz koje polaznici miruju obveze na Studiju ne uračunava se u trajanje studija pa je studentica obvezna završiti studij do 28. veljače 2023. godine.

ad 5. 

Andreji Slišković, polaznici Poslijediplomskog specijalističkog studija iz Prava društava i trgovačkog prava odobrava se produljenje studija do 31. 12. 2021. godine.
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. – 27. siječnja 2021.

Ad.6.
Upisuju se kandidati na poslijediplomski specijalistički pravni studij Javno pravo i javna uprava u ak. god. 2020/2021 prema i pod uvjetima određenim u Popisu kandidata za upis na poslijediplomski specijalistički pravni studij Javno pravo i javna uprava u ak. gpd. 2020.721. koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Popis obavijesti