ad 2.
a) Prihvaća se završni rad prof. dr. sc. Branke Sladović Franz s naslovom „Edukativna supervizija obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada prof. dr. sc. Branke Sladović Franz s naslovom „Edukativna supervizija obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Prihvaća se završni rad Jakše Marušića s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza ili carine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jakše Marušića s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza ili carine“, u sastavu: doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Igor Martinović.

c) Prihvaća se završni rad Petre Ninić Tafra s naslovom „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci i posljedice“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Petre Ninić Tafra s naslovom „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci i posljedice“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

ad 3.
Renati Kolarić Milušić polaznici poslijediplomskog specijalističkog iz građanskopravnih i obiteljsko pravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Izazovi građenja na kulturnim dobrima“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tatjana Josipović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Renate Kolarić Milušić s naslovom „Izazovi građenja na kulturnim dobrima“, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Hano Ernst, prof.dr.sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

ad 4.
a) Ivani Čop Ščira polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskazivanje vjerske pripadnosti na radnom mjestu – vjerska odjeća i simboli u praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ivana Grgurev.

b) Luciji Lupić Krstić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Neka obilježja posla i potreba za supervizijom medicinskih sestara i tehničara u psihijatrijskim bolnicama“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

c) Oliveru Topaloviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kriminalistički i kazneno-procesni aspekti dokazne radnje prepoznavanja“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Željko Karas. 

ad 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tomislava Ramljaka s naslovom „Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u digitalnom okruženju: implikacije za psihosocijalnu praksu “, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.

Popis obavijesti