ad 2.
a) Prihvaća se završni rad Lane Marković s naslovom „Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti – osvrt na pravno uređenje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Lane Marković s naslovom „Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti – osvrt na pravno uređenje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“, u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

b) Prihvaća se završni rad Valentine Šipuš s naslovom „Uloga studentskih savjetovališta, obilježja rada i preporuke za unaprjeđenje djelovanja iz perspektive djelatnika savjetovališta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Valentine Šipuš s naslovom „Uloga studentskih savjetovališta, obilježja rada i preporuke za unaprjeđenje djelovanja iz perspektive djelatnika savjetovališta“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

c) Prihvaća se završni rad Borisa Ljubića s naslovom „Ovrha na nekretnini (komparativna analiza hrvatskog i slovenskog prava).
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Borisa Ljubića s naslovom „Ovrha na nekretnini (komparativna analiza hrvatskog i slovenskog prava)“, u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.
 
ad 3.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ružice Pandža s naslovom „Analiza provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskom centru u Vukovarsko- srijemskoj županiji u razdoblju 2016.-2017. godine“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Branka Rešetar.

ad 4.
Hrvoju Domiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kaznenopravni i prekršajnopravni aspekti sprječavanja nereda na nogometnim stadionima“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Hrvoja Domića s naslovom „Kaznenopravni i prekršajnopravni aspekti sprječavanja nereda na nogometnim stadionima“, u sastavu: doc. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Lucija Sokanović.

ad 5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Čop Ščira s naslovom „Iskazivanje vjerske pripadnosti na radnom mjestu- vjerska odjeća i simboli u praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izv. prof. dr. Sandra Laleta.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Darie Rovan s naslovom „Razvoj modela metodske supervizije za mentore učitelja pripravnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Olivera Topalovića s naslovom „Kriminalistički i kaznenopravni aspekti dokazne radnje prepoznavanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Marin Bonačić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Renate Kolarić Milušić s naslovom „Izazovi građenja na kulturnim dobrima“, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Hano Ernst, prof.dr.sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

Popis obavijesti