ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Anite Barišić s naslovom „Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anite Barišić s naslovom „Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Prihvaća se završni rad Tatjane Vlašić s naslovom „Specifičnosti supervizije studenata socijalnog rada“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tatjane Vlašić s naslovom „Specifičnosti supervizije studenata socijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.
 
ad 3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Jakše Marušića s naslovom „Kazneno djelo utaje poreza ili carine“, u sastavu: doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Igor Martinović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Valentine Šipuš s naslovom „Uloga studentskih savjetovališta, obilježja rada i preporuke za unaprjeđenje djelovanja iz perspektive djelatnika savjetovališta“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.
 
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Petre Ninić Tafra s naslovom „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci i posljedice“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Anite Grgos s naslovom „Iskustvo učenja u superviziji iz perspektive supervizora početnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Tomaž Vec.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Sunčice Rašić Ajkunić s naslovom „Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Valentine Bilić s naslovom „Supervizija kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daria Tot.

ad 4.
a) Sanji Kuvačić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Emocije u superviziji psihosocijalnog rada iz perspektive teorije privrženosti“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

b) Heleni Potočki polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga obiteljske medijacije u procesu rješavanja spornih obiteljskih pitanja kod uvjetno otpuštenih osuđenika“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanja Branica.

c) Ružici Pandža polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Analiza provedbe obiteljske medijacije u Obiteljskom centru u Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju 2016.-2017. godine“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Vanja Branica.

d) Ani Paripović polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravo djeteta na izražavanje mišljenja – implikacije za obiteljsku medijaciju“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

ad 5.

Borisu Ljubiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ovrha na nekretnini (komparativna analiza hrvatskog i slovenskog prava)“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Borisa Ljubića s naslovom „Ovrha na nekretnini (komparativna analiza hrvatskog i slovenskog prava)“, u sastavu:
prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. emeritus Mihajlo Dika.

ad.6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Renata  Greguraša s naslovom „Nasilje u obitelji: izazov za policiju i pravosuđe“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Anna - Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Lucijane Rupić Krstić s naslovom „Neka obilježja posla i potreba za supervizijom medicinskih sestara i tehničara u psihijatrijskim bolnicama“, u sastavu: prof. dr. sc. Marija Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

Popis obavijesti