ad 2.

  1. Prihvaća se završni rad Antonija Katavića s naslovom „Zaštićene skupine i genocid“. Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Antonija Katavića s naslovom „Zaštićene skupine i genocid“, u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.
  2. Prihvaća se završni rad Ines Koščević s naslovom „Ekonomski najpovoljnija ponuda i prikaz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“. Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ines Koščević s naslovom „Ekonomski najpovoljnija ponuda i prikaz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.        

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tatjane Vlašić s naslovom „Specifičnost supervizije studenata socijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

 

ad 4.

Ljubici Hajnić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Specifičnosti su-voditeljstva u obiteljskoj medijaciji“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ljubice Hajnić s naslovom „Specifičnosti su-voditeljstva u obiteljskoj medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

 

ad 5.

  1. Valentini Bilić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Supervizija kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
  2. Petri Ninić Tafra polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci posljedice“. Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.
  3. Valentini Šipuš polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga studentskih savjetovališta, obilježja rada i preporuke za unaprjeđenje djelovanja iz perspektive djelatnika savjetovališta“. Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Marina Milić Babić.

ad.6.

  1. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Matije Zeke s naslovom „Upravni spor protiv odluke Agencije za elektroničke medije o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kao iznimka od vođenja spora pune jurisdikcije“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
  2. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanje Kuvačić s naslovom „Emocije u superviziji psihosocijalnog rada iz perspektive teorije privrženosti“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, dr. sc. Tatjana Rožić.
  3. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Helene Potočki s naslovom „Uloga obiteljske medijacije u procesu rješavanja spornih obiteljskih pitanja kod uvjetno otpuštenih osuđenika“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.
  4. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ane Paripović s naslovom „Pravo djeteta na izražavanje mišljenja – implikacije za obiteljsku medijaciju“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Daniela Šincek, izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić.
Popis obavijesti