ad 2.
Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna politika.

ad 3.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog)  studija Socijalni radi i socijalna politika.

ad 4.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu.

ad 5.
Za voditeljicu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni radi socijalna politika imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a zamjenika voditeljice prof. dr. sc. Gojko Bežovan.

ad.6.
Za voditeljicu poslijediplomskog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

ad.7.
Prihvaća se završni rad Darije Marić s naslovom „Obiteljska medijacija sa starijim osobama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Darije Marić s naslovom „Obiteljska medijacija sa starijim osobama“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

ad.8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Anite Barišić s naslovom „Doživljaj djelotvornosti sudjelovanja u metodskoj superviziji voditelja mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija,
prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Kemala Kapića s naslovom „Zlouporaba mjenice i mjeničnih radnji u pravnom prometu“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademika Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.

Popis obavijesti