ad 2.

a) Prihvaća se završni rad Ive Jelavića s naslovom „Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ive Jelavića s naslovom „Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Danko Špoljarić.

 

b) Prihvaća se završni rad Suzane Matošević s naslovom „Osnaživanje za zajedništvo u procesu partnerskog savjetovanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Suzane Matošević s naslovom „Osnaživanje za zajedništvo u procesu partnerskog savjetovanja“ u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

 

ad 3.

Nataliji Mirković polaznici poslijediplomskog specijalističkog iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „New EU capital markets regulation – Retail investors protection (Novi EU propisi iz područja tržišta kapitala) – Zaštita malih ulagatelja“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Natalije Mirković s naslovom „New EU capital markets regulation – Retail investors protection (Novi EU propisi iz područja tržišta kapitala) – Zaštita malih ulagatelja“ u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.  

 

ad 4.

Zrinki Janžek polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doprinos teorija atribucija razumijevanju partnerskih sukoba“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

 

ad 5.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Tereze Klen s naslovom „Oblici međunarodne policijske suradnje“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Željko Karas.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Petre Ninić Tafra s naslovom „Ugovor o prijevozu putnika cestom kao formalan ugovor – uzroci i  posljedice“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

 

 

Popis obavijesti