ad.2.
Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija – smjer kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.

ad.4.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti.

ad.5.
Prihvaća se završni rad Marije Lovrić s naslovom „Implementacija prava Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske glede osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu uporabe motornih vozila“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Marije Lovrić s naslovom „Implementacija prava Europske unije u pravni sustav Republike Hrvatske glede osiguranja od građanskopravne odgovornosti u pogledu uporabe motornih vozila“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta,izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

ad.6.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Antonia Katavića s naslovom „Zaštićene skupine i genocid“, u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Suzane Matošević s naslovom „Osnaživanje za zajedništvo u procesu partnerskog savjetovanja“, u sastavu: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Darije Marić s naslovom „Obiteljska medijacija sa starijim osobama“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Ana Štambuk, doc. dr. sc. Lovorka Brajković.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada prof. dr. sc. Branke Sladović Franz s naslovom „Edukativna supervizija obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.7.
Ivi Jelaviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nikola Mijatović.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ive Jelavića s naslovom „Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Danko Špoljarić.

ad.8.
a) Elizabeti Dragičević polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Rukovođenje u javnim službama u Hrvatskoj“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Koprić

b) Antoneli Bulešić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Doživljaj supervizije iz perspektive probacijskih službenika“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

ad.9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ljubice Hajnić s naslovom „Specifičnosti su-voditeljstva u obiteljskog medijaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Renata Miljević Riđički.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Hrvoja Domića s naslovom „Kazneno i prekršajno sankcioniranje nedopuštenih ponašanja u nogometu“, u sastavu: doc. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Lucija Sokanović.

 

Popis obavijesti